Webinar: Klassificering av mindre projekt

Det finns ett stort värde i att göra en fullständig klassificering även av mindre projekt, förutsatt att hanteringen kan effektiviseras. I detta webinar går vi igenom hur du kan komma bättre ut med en effektiviserad process!

 Till anmälan

Vi upptäcker fastighetsvärden.

Välkomna till skattebyrån som räknar hem nya värden i era fastigheter.

Som skattejurister vill vi gärna ge dig goda råd, men vi gillar framför allt att titta på dina siffror. Väldigt noga. Det är nämligen där möjligheterna till bättre kassaflöde, rätt skattekostnader och klokare redovisning gömmer sig. Allt handlar om att veta vad man ska leta efter och att gilla att räkna.