En hållbar skattebyrå.

TILL SKATTERÅDGIVNING
Moms vid ägar- och transaktionskostnader inom koncerner - webinar den 3 september
Hur ska den ingående momsen på ägar- och transaktionskostnader inom koncerner egentligen hanteras? Vad ska man tänka på vid internfakturering, hur ska managementavtal utformas och vad gäller vid förgäveskostnader?

Skattekonsulter för rätt skatt.

Svensk skattelagstiftning är mycket komplicerad och föränderlig. Det gör att många bolag betalar mer – men ibland även mindre – skatt än vad gällande regelverk föreskriver. Genom att ta hjälp av våra skattekonsulter kan ni vara trygga med att få en effektiv hantering för rätt skatt.

CauseyWestling är en oberoende skatterådgivare för alla skattefrågor företag kan ställas inför. Våra skattekonsulter har även spjutspetskompetens för skatterelaterade frågor inom fastighetssektorn. Med en bred mix av skattekonsulter med olika kompetenser och nyskapande digitala lösningar för skattehantering hjälper vi många av Sveriges största bolag att betala rätt skatt. Vår filosofi bygger på övertygelsen att en omtänksam och inkluderande arbetsmiljö skapar välmående och engagerade medarbetare - och i förlängningen skarpare skattekonsulter. Utifrån varje klients unika behov och utmaningar utarbetar vi de bästa lösningarna för rätt skatt. Resultatet? Bättre helt enkelt.

"Skattekostnaden utgör en viktig del av helheten. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att betala rätt skatt och därigenom frigöra resurser till sina investeringar."
PAUL CAUSEY, VD
JOBBA HOS OSS
Vill du bidra till vår unika kompetensmix?
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
TILL KONTAKTUPPGIFTER