Särskild fastighetstaxering 2020

Under veckorna kring månadsskiftet juni/juli kommer nya taxeringsbeslut för den särskilda fastighetstaxeringen 2020. Vi hjälper er att granska besluten.

 Läs mer

Vi upptäcker fastighetsvärden.

Välkomna till skattebyrån som räknar hem nya värden i era fastigheter.

Som skattejurister vill vi gärna ge dig goda råd, men vi gillar framför allt att titta på dina siffror. Väldigt noga. Det är nämligen där möjligheterna till bättre kassaflöde, rätt skattekostnader och klokare redovisning gömmer sig. Allt handlar om att veta vad man ska leta efter och att gilla att räkna.