Avdragsoptimering

Svenska skatteregler kring avdrag för näringsfastigheter är mycket generösa, men också svårnavigerade. Genom vår specialistkompetens inom både lagstiftning och byggkostnader lotsar vi er hela vägen fram till rätt skatt.

Korrekt klassificering för kostnadsbesparingar

Syftet med korrekt klassificering är given - med ökade skattemässiga avdrag på era investeringar frigör ni kapital till fler investeringar och tillväxtmöjligheter. Detta dessutom helt i linje med lagstiftningen, som föreskriver att klassificering av fastighetsinvesteringar skall ske vid förvärv, ny- och tillbyggnation samt ombyggnation och renovering. Ni sparar med andra ord på att göra rätt! Som pionjärer inom avdragsoptimering har vi sedan lång tid tillbaka etablerat ett specialistteam bestående av jurister, ekonomer och ingenjörer, som idag hjälper de flesta stora fastighetsbolagen att säkerställa en korrekt och optimal avdragsbedömning för att minska den totala skattekostnaden i bolagen. För som ni förstås vet: pengar idag är mer värda än pengar imorgon.

Ny- och tillbyggnation

Vid ny- och tillbyggnationer kan många fastighetsägare känna en osäkerhet inför klassificering och vad som skattemässigt utgör byggnad, byggnadsinventarier och markanläggningar. Inte så konstigt, klassificering kräver ofta både mycket tid och stora detaljkunskaper som inte alltid lönar sig att besitta internt. Korrekta bedömningar kan dock ge mycket stora skattebesparingar. Genom att hålla kontakt med ekonomiavdelning och projektledare ser vi till att få en helhetsbild av ert projekt ur både ett ekonomiskt och byggnadstekniskt perspektiv. Med detta som utgångspunkt förser vi er med ett detaljerat, optimerat och korrekt avskrivningsunderlag. Ni ger oss underlag, vi gör jobbet, ni betalar rätt skatt och får mer pengar över till annat.

Ombyggnation och renovering

Skattemässiga klassificeringar är än mer komplicerade vid både stora och små renoverings- och ombyggnadsprojekt eller s.k. hyresgästanpassningar. Utöver klassificering mellan byggnad och byggnadsinventarier kan man enligt regelverket även göra en uppdelning till omedelbart avdragsgilla kostnader med stöd av reglerna för reparation och underhåll och/eller det utvidgade reparationsbegreppet. Komplexiteten i regelverket leder många gånger till att man riskerar att göra för snabba och felaktiga avskrivningar, men inrymmer också möjligheter att öka de skattemässiga avdragen genom korrekta klassificeringar. Utöver större ombyggnationer hjälper vi kontinuerligt många av våra kunder att klassificera även mindre projekt som utförs inom deras fastighetsinnehav.

Fastighetsförvärv

Även vid förvärv av en fastighet ska anskaffningsutgiften hanteras korrekt enligt de skattemässiga reglerna. Att identifiera snabbt avskrivningsbara byggnadsinventarier i samband med fastighetsförvärv kan få stor effekt på bolagets skattemässiga resultat. Problemet är att det ofta är svårt att göra en korrekt uppdelning, eftersom det vid förvärv saknas direkta underlag att förlita sig på gällande kostnaderna. Vi har förutom lång erfarenhet och ingående förståelse för olika sorters byggnader och byggdelar även byggt upp en omfattande kostnadsdatabas baserad på de tusentals projekt vi gjort genom åren, något som vi kan applicera i våra analyser. Vi tar fram underlag för både historiska och nya fastighetsförvärv och ni får tillbaka korrekta och detaljerade underlag för just er fastighet.

Frågor om avdragsoptimering?

Välkommen att kontakta oss med dina frågor, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

ARTIKEL
Allt om avdragsoptimering vid fastighetsförvärv
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
FLER KONTAKTUPPGIFTER
Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor