2020-06-25_2IMG_FASTTAX

Under veckorna kring månadsskiftet juni/juli kommer nya taxeringsbeslut för den särskilda fastighetstaxeringen 2020. Då Skatteverket taxerar stora mängder fastigheter under en begränsad tidsperiod finns risk att felaktigheter uppstår/beslut är dåligt motiverade.

När besluten kommer är det viktigt att ni grundligt granskar dessa för att säkerställa att de baseras på korrekta uppgifter samt att era yrkanden på justeringar har accepterats. Skatteverkets kommentarer i besluten bör också genomgå noggrann genomläsning.

Vi på CauseyWestling har ett team specialiserat mot fastighetstaxering, och har stor erfarenhet av att granska och ompröva felaktiga taxeringsbeslut.

Vi kan bistå er efter era behov med allt från utbildning av personal som ska utföra taxeringsarbete, upprättande av deklarationer eller granskning av deklarationer. Om ni är intresserade av att se vilka lösningar vi kan erbjuda er är ni välkomna att kontakta oss.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor