1.-A_standard_IMG

Från och med den 1 januari 2014 ska många bolag påbörja övergång till K3-regelverket och dess krav på komponentavskrivningar. Komponentavskrivningar innebär att en del reparations- och underhållsåtgärder som enligt tidigare redovisningsregler har kostnadsförts i resultaträkningen nu kommer att behöva aktiveras och skrivas av enligt respektive komponents nyttjandeperiod.
Detta kan innebära att vissa bolag riskerar större beskattningsbara vinster än tidigare.

Eftersom skattelagstiftningen inte förändrats finns det fortfarande möjligheter att skattemässigt justera resultatet genom att yrka ett omedelbart avdrag för samma åtgärd enligt de skattemässiga reglerna för reparation och underhåll. För att hålla nere skattekostnaderna i framtiden kommer det alltså bli viktigare för fastighetsbolag att hantera skillnaden i regelverken mellan redovisning och beskattning. Enligt vår erfarenhet innebär större skillnad mellan redovisning och beskattning även större krav på bra dokumentation för att styrka sina skattemässiga yrkanden mot Skatteverket.

Vi uppmanar alla fastighetsbolag att se över vilka eventuella konsekvenser det nya redovisningsregelverket kan få för bolagets skatteposition, och välkomnar en dialog med oss om hur ni kan hantera dessa förändringar.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår {integritetspolicy}.
Endast nödvändiga kakor