Utvändig bild på fastighet i samband med särskild fastighetstaxering 2020

Under februari pågår den särskilda fastighetstaxeringen 2020. Det innebär att alla hyreshus, industrifastigheter och specialenheter som har en nytaxeringsgrund ska deklareras. Vanliga nytaxeringsgrunder är att investeringar skett på fastigheten (om- eller nybyggnad pågår/har skett), att en reglering har genomförts eller att fastigheten har fått en ändrad/ny taxeringsenhetstyp.

Deklarationerna skickas ut i mitten av februari och det kan det vara en god idé att börja förbereda sig för taxeringsarbetet nu. Vår erfarenhet är nämligen att det tar tid att ta fram alla underlag som krävs för att lämna korrekta uppgifter i deklarationen.

Vårt råd är att redan nu börja ta fram relevant information, som till exempel:

  • Föregående taxeringsbeslut
  • Ytuppgifter
  • Hyresnivå för 2017
  • Nedlagda kostnader/utgifter på fastigheten
  • Finns det några säregna förhållanden på fastigheten?

Deklarationerna för särskilda fastighetstaxeringen 2020 ska inlämnas senast den 2 mars och något uppskov går inte att få.

Vi kan bistå er efter era behov med allt från utbildning av personal som ska utföra taxeringsarbete, upprättande av deklarationer eller granskning av deklarationer. Läs mer om hur vi arbetar med fastighetstaxering.