Tomt mötesrum symboliserar de ekonomiska effekterna av covid-19 och varför företag föreslås få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och mervärdesskatt.

Regeringen har tagit fram en lagrådsremiss där de föreslår att införa likviditetsförstärkning via skattekontot. Det innebär att företag efter ansökan hos Skatteverket kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under högst 1 år. Förslaget föreslås träda ikraft 7 april 2020 men möjligheten till anstånd gäller från 1 januari 2020 vilket innebär att det är möjligt att ansöka om återbetalning av skatt som redan inbetalats under 2020.

Utöver vanlig kostnadsränta på skattekontot tillkommer en anståndsavgift med 0,3% av anståndsbelopp per månad. Förslaget gäller inte enbart särskilt utsatta branscher utan är tillgängligt för alla företag som inte har misskött sig eller har stora skatteskulder.

Vår kommentar

Möjligheten att få anstånd med inbetalning av skatt borde vara intressant för många företag under rådande omständigheter. Det är dock viktigt att ha med sig att det medför kostnader i form av både kostnadsränta (för närvarande 1,25%) samt en anståndavgift på 0,3% på beviljat anståndsbelopp. Tillsammans motsvarar detta en kreditkostnad om ca 6,6% avdragsgill årlig ränta. Den höga kostnaden har fått kritik och regeringen har redan aviserat att anståndavgiften kan komma att sänkas för att göra förslaget mer attraktivt.

För fastighetsbolag, och framförallt de med stor andel kommersiella fastigheter, är det kanske framförallt möjligheten att innehålla betalningen av moms som kan få stor likviditetseffekt. Fastighetsbolag med övervägande bostadsfastigheter uppmanar vi att se över möjligheten att momsa på ytor så som garage och lokaler för att öka avdragsrätten för moms.

Anståndet ska beviljas av Skatteverket efter ansökan och det är i dagsläget inte helt klart hur denna process ska gå till. Vi på CauseyWestling bistår självklart med både beräkning av effekten samt ansökan om anstånd hos Skatteverket.