Kvinna ser över hyresgästindelningar i samband med att det blivit dags att redovisa jämkning

Då majoriteten av alla bolag tillämpar kvartalsredovisning av moms vill vi påminna om att det nu är dags att redovisa eventuell jämkning vid ändrad användning av lokal som medför att avdragsrätten för moms ökar eller minskar.

Ha i åtanke att detta gäller dels förändringar som skett under 2020, men också tidigare förändringar vars jämkningsbelopp fortsatt ska redovisas under resterande del korrigeringstiden för respektive investering. Såväl tidigare betald moms att få tillbaka, som tidigare avdragen moms att betala in ska redovisas. Jämkning ska redovisas i första redovisningsperioden efter avslutat räkenskapsår, vilket för er med kvartalsredovisning blir i redovisningsperioden januari-mars 2021 med sista deklarationsdag 12 maj.

Oaktat om ni använder er av VAT Adjustment Tool eller något annat system för att redovisa jämkning bör ni se över jämkningen för 2020 så att avdragen ingående moms på era investeringar följer användningen av respektive lokal. Använder ni er av VAT Adjustment Tool och önskar hjälp med årsrapporterna är ni välkomna att höra av er!