Byggnadsställningar och lyftkranar mot fond av fåglar som flyger över blå himmel. Bild till artikel om lagstiftning om tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier

Efter en lång handläggningstid beslöt riksdagen den 13 oktober att godkänna regeringens förslag om en ny, tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som görs under år 2021.

Det var i höstbudgeten 2020 som regeringen föreslog att en tillfällig skattereduktion om 3,9 % skulle införas för investeringar i inventarier som anskaffas under år 2021. Sedan dess har vi skrivit om ämnet i flertalet nyhetsbrev, och hoppas att ni med dem står väl förberedda att ta till vara på denna tillfälliga skattereduktion när beslutet nu formellt fattats.

Syftet med lagen är att tidigarelägga och öka investeringar i maskiner och andra inventarier, vilket ska leda till en ökad investeringstakt och återhämtning av ekonomin efter Coronapandemin. En sammanfattning av huvudpunkterna i lagen, vad den kan innebära för er och vad ni bör tänka på hittar ni i detta tidigare nyhetsbrev.

Med rätt hantering kommer denna lag om en tillfällig skattereduktion att kunna innebära stora skattelättnader i samband med fastighetsinvesteringar. Av den anledningen håller vi torsdagen den 28 oktober ett webinar där vi går igenom vad den nya, tillfälliga lagen innebär samt ger er tips och råd om hur ni bör agera för att ta till vara de möjligheter lagen erbjuder.

Du kan läsa mer och anmäla dig här.