Solceller placerade på byggnadstak

Som skatterådgivare till flertalet stora fastighetsbolag i Sverige ser vi att många av våra klienter gärna vill investera i solcellsanläggningar på sina fastigheter. Tyvärr ser vi också hur det osäkra rättsläget kring den skattemässiga klassificeringen av solceller har en faktisk inbromsande effekt på utvecklingen.

Gynnande möjligheter till värdeminskningsavdrag för solcellsanläggningar placerade på byggnader skulle göra det lönsammare för fastighetsägande företag att installera solceller och avsevärt förbättra förutsättningarna för ett framtida fossilfritt samhälle.

Vi tror på rätt och hållbar skatt, och uppmanar nu regeringen att förtydliga lagstiftningen samt säkerställa att miljöförbättrande åtgärder inte bromsas av dess myndigheter. Läs hela vår debattartikel i Fastighetsnytt.

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor eller funderingar kring hur solcellsanläggningar på tak ska klassificeras vid bedömningen av de skattemässiga avdragen.