Det finns fortfarande möjlighet att nyttja tillfällig skattereduktion till deklarationen 2022.

Hösten 2021 beslöt riksdagen att godkänna regeringens förslag om en ny, tillfällig skattereduktion om 3,9% för investeringar i inventarier som gjorts under år 2021. Skattereduktionen ska, för den med kalenderår som räkenskapsår, begäras beskattningsåret 2022. Vi vill påminna om att det inte är för sent att ta fram underlag för investeringar i inventarier som gjorts under 2021. Denna tillfälliga skattereduktion kan innebära stora skattelättnader i deklarationen för 2022.

Genom att identifiera och aktivera byggnadsinventarier kan ett flertal skattefördelar uppnås:

  • Lägre skattekostnader till följd av skattereduktionen om 3,9 % av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under 2021.
  • Lägre skattekostnader även om ditt bolag inte har ett skattemässig överskott då skattereduktionen kan göras även mot statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift.
  • Lägre skattekostnader även om ditt bolag inte betalar tillräckligt mycket skatt för att nyttja hela skattereduktionen då ej nyttjat utrymme för skattereduktion kan rullas vidare och användas nästkommande beskattningsår.
  • Lägre skattekostnader även över tid eftersom inventarier skrivs av betydligt snabbare än andra tillgångar, såsom till exempel byggnad.
  • Lägre skattekostnader utan att påverka avdragsutrymmet för räntor. Skattemässig avskrivning av inventarier är en särskilt viktig parameter vid optimering av koncernbidrag efter att de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes 2019. Skattemässiga avskrivningar reducerar underlaget för inkomstskatt men påverkar inte avdragsutrymmet för negativa räntenetton.

Har ni identifierat inventarier och aktiverat dem i bokslutet för räkenskapsår 2021?

Tänk då på att det är viktigt att ha koll på den skattemässiga anskaffningstidpunkten eftersom den inte alltid överensstämmer med när inventarierna aktiveras i bokföringen. För inventarier gäller leveranstidpunkten som skattemässig anskaffningstidpunkt medan aktivering i bokföringen ofta följer reglerna för byggnad, det vill säga datum för färdigställande. För att investeringar i inventarier ska kunna ingå i avdragsunderlaget krävs alltså att inventarierna ska ha levererats under perioden 1 januari – 31 december 2021.

Har ni avslutat ett större byggnadsprojekt av en kommersiell fastighet under år 2021 men inte identifierat några byggnadsinventarier?

Kommersiella fastigheter innehåller ofta en stor del byggnadsinventarier. För till exempel en modern kontorsbyggnad kan cirka 30-35% av anskaffningsvärdet klassificeras som byggnadsinventarier. Det är inte för sent att till deklarationen 2022 gå tillbaka och utreda samt eventuellt klassificera om de delar av anskaffningsvärdet som rätteligen skulle ha klassificerats som byggnadsinventarier.

Kom ihåg att det är den skattskyldige som ska lämna underlag för beräkning av skattereduktionen. Det är alltså viktigt att ha god dokumentation där det framgår vad för slags inventarier som avses, dess anskaffningsvärde och anskaffningstidpunkt. Detta gäller i särskilt hög grad byggnads- och markinventarier då gränsdragningen mot byggnad, markanläggningar och mark är av yttersta vikt.

En sammanfattning av huvudpunkterna i lagen, vad den kan innebära för er och vad ni bör tänka på hittar ni i denna tidigare artikel.

Behöver ni stöd för att identifiera investeringar i inventarier som gjorts under 2021 och ta fram underlag till deklarationen för 2022, kontakta oss så hjälper vi er att se över möjligheterna till ytterligare avdrag.