230516_Oppna-yrkanden

För alla bolag med kalenderår som räkenskapsår är det hög tid att börja fokusera på inkomstdeklarationerna som ska vara inlämnade senast den 1 augusti i år. I samband med deklarationsinlämningen är det viktigt att öppet yrka eventuella osäkerheter i deklarationen.

Kom ihåg att det är den skattskyldige som ska göra sannolikt att den har rätt till ett yrkat avdrag. Om en eventuell felaktig hantering av en skattefråga inte har yrkats öppet i deklarationen kan detta i värsta fall leda till skattetillägg.

För att minimera risken att påföras skattetillägg rekommenderar vi att ha följande punkter i åtanke vid upprättandet av inkomstdeklarationen:

  • Vid framtagande av ett öppet yrkande ska det framgå att det rör sig om just ett öppet yrkande och vilket eller vilka avdrag som det öppna yrkandet tar sikte på.
  • Säkerställ att det öppna yrkandet innehåller tillräckligt med information. Uppgifterna som lämnas ska räcka för att Skatteverket baserat på dessa ska kunna fatta ett riktigt beslut i enlighet med gällande regler, eller åtminstone väcka Skatteverkets så kallade särskilda utredningsskyldighet.
  • Yrkade avdrag som grundar sig i bedömningsfrågor eller oklara skatteregler bör alltid yrkas öppet i deklarationen. Ju svårare eller otydligare fråga, desto viktigare att noggrant redogöra för de omständigheter som man bedömer ger bolaget rätt till avdraget.
  • Ett noggrant och detaljerat bevisunderlag ökar chansen att få igenom sina yrkade avdrag och minimerar avsevärt risken för skattetillägg. Bevisunderlaget är särskilt viktigt för de bolag som avser att yrka skattereduktion för inventarier anskaffade 2021. Nya regler och ny lagstiftning innebär allt som oftast osäkerheter i rättstillämpningen – se därför till att öppet redovisa omständigheterna för den yrkade reduktionen tydligt i deklarationen. Här är exempelvis frågan om inventariernas anskaffningstidpunkt av avgörande betydelse.

Vi bistår er gärna med deklarationsgranskning, upprättande av inkomstdeklarationer och tillhörande bilagor samt löpande rådgivning under ert deklarationsarbete. I vårt digitala verktyg TOM kan vi automatiskt generera både inkomstdeklarationer och N9-bilagor. Vi kan även bistå er med att utreda er eventuella rätt till skattereduktion och ta fram ett underlag som kan lämnas in som ett öppet yrkande i deklarationen.