Webinar om Allmän fastighetstaxering 2025 hålls den 18 juni klockan 10 till 11

Webinar om allmän fastighetstaxering 2025 – del 1. I den allmänna fastighetstaxeringen (AFT 25) ska alla hyreshusenheter i Sverige deklareras. Deklarationsblanketterna skickas ut under hösten, men det finns goda skäl till att ta fram rätt information i tid.

Nyckeln till att lyckas med deklarationsarbetet är dels planering, dels kunskap. Genom att förbereda sig i god tid har man kommit långt på vägen när det väl är dags att fylla i blanketterna. Därför anordnar vi på CauseyWestling två kostnadsfria webinarer, där det första tar sikte på hur ni kan förbereda er samt hur ni på bästa sätt kan effektivisera hanteringen av stora portföljer. Detta då det i en allmän taxering ofta deklareras stora mängder fastigheter, och det tar tid att ta fram alla underlag som krävs för att lämna korrekta uppgifter i deklarationen.

Vilken information behöver tas fram? Hur deklarerar du enklast utan att tappa kontrollen över siffrorna? Vi går igenom samspelet mellan hyresgästlistor och deklarationsdokument i excel samt andra hjälpmedel, och ger er matnyttiga tips på hur ni förbereder er på bästa sätt.

I september anordnas ett uppföljande webinar med fokus på praktiskt deklarationsarbete.

Vi rekommenderar att ni säkerställer både er planering och kunskap inför den allmänna fastighetstaxeringen, då en felaktig hantering kan innebära en kraftigt förändrad och ogynnsam beskattning för både fastighetsägare och hyresgäster.

Varmt välkomna!

Anmälan webinar
Allmän fastighetstaxering 2025 - så förbereder ni er