Fastighetstaxering

Taxeringsvärdet för en fastighet beräknas utifrån schabloniserade modeller, vilket ofta leder till att fastighetsägare betalar för hög skatt. Vårt team inom fastighetsskatt är experter på fastigheter, byggkostnader och lagstiftning och hjälper er fram till rätt taxeringsvärden.

Deklarationer – allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering

Dags för deklaration till fastighetstaxeringen? Det är inte alltid lätt att säkerställa att korrekta uppgifter lämnas för det oftast stora antal fastigheter som behöver deklareras. Många gånger saknas tid, andra gånger saknas ingående kunskap. Men en felaktig hantering kan innebära en kraftigt förändrad och ogynnsam beskattning. Våra specialister inom fastighetstaxering gör processen både enkel och lönsam genom att hjälpa er med alltifrån utredningar till framtagande eller granskning av era deklarationer. Den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen (AFT och FFT) sker var tredje år och innebär en allmän översyn av fastigheters förhållanden. Utöver detta kan ni årligen behöva deklarera vid den särskilda fastighetstaxeringen (SFT). Detta gäller om en fastighet har nytaxeringsgrund, t.ex. då ej oväsentliga investeringar gjorts eller om fastighetsombildning skett.

Översyn och justering av taxeringsvärden

Vid översyn av en fastighetsägares hela bestånd hittar vi vanligtvis flera fastigheter med för höga taxeringsvärden. Det har sin förklaring i att taxeringsvärdet påverkas av ett stort antal komplexa faktorer, såsom fastighetens värdeår, byggrätter, hyror och säregna förhållanden. För att undvika att betala skatt på felaktiga grunder är det av stor vikt att granska de bakomliggande faktorerna för era taxeringsvärden. Vi har under lång tid utvecklat väl beprövade metoder för att analysera detta och kan därigenom uppnå ett korrekt taxeringsvärde för just er fastighet. Vi arbetar bland annat med frågor som ändring av beslutade värdeår efter en ombyggnation, justeringar på grund av avvikande byggrätt, samt beräkningar av jämförelsehyror eller andra förhållanden.

Processföring

Skatteverkets beslut om fastighetstaxering kan omprövas i fem år bakåt i tiden. Därmed finns goda chanser till att både få tillbaka felaktigt inbetald fastighetskatt och till att reducera framtida skattekostnader. Vår specialistgrupp har lång och väldokumenterad erfarenhet av överklaganden av taxeringsvärden, både med omprövningförfaranden hos Skatteverket och med ibland nödvändig processföring i domstol.

Frågor om fastighetstaxering?

Välkommen att kontakta oss med dina frågor, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

ARTIKEL
Kammarrättsdom om taxeringsvärdets bestämmande vid hyresrabatter
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
TILL KONTAKTUPPGIFTER
Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår {integritetspolicy}.
Endast nödvändiga kakor