1.-A_standard_IMG

I tidigare nyhetsbrev har vi skrivit om förhandsbeskedet angående omedelbara avdrag för pålning och grundförstärkning. Den 22 september fastställde Högsta förvaltningsdomstolen genom dom (mål nr 983-14) Skatterättsnämndens beslut den 22 januari 2014 (ärende dnr 116/12/D) angående utgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete.

Beslutet rörde ett bolags utgifter på tre byggnader för att åtgärda skador på fasad, stomme och bjälklag som uppkommit till följd av sättningar i grundkonstruktionen.

Skatterättsnämnden anförde att normalt räknas inte utbyte av en byggnads varaktiga delar såsom byggnadsgrund, bjälklag och takstolar som utgifter för reparation och underhåll och får därför inte dras av omedelbart. Dock anser Skatterättsnämnden att utbyte av, genom röta eller på jämförligt sätt, skadade delar av sådana varaktiga byggnadselement synes vara att anse som underhåll och därför medges omedelbart avdrag.

HFD gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och medger därmed omedelbart avdrag för sådana utgifter.

Vår kommentar

Vi anser att HFD har kommit fram till ett korrekt avgörande i denna fråga med hänsyn till tidigare rättspraxis på området. Det bör därför nu finnas goda möjligheter att få igenom omedelbara avdrag för underhållsåtgärder även på byggnadens mer varaktiga beståndsdelar.

Vi råder dock fortfarande alla bolag som önskar göra omedelbara avdrag för arbete på en byggnads varaktiga och bärande delar att noggrant dokumentera åtgärderna och specificera kostnaden för arbetets olika beståndsdelar. Detta för att kunna lägga fram bra bevisunderlag för sina yrkanden.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor