1.-A_standard_IMG

Skatteverket fick i våras i uppdrag av Regeringen att göra en förstudie med syfte att föreslå förenklade regler kring ansökan om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokal. Finansdepartementet har tidigare i en rapport, DS 2009:58, föreslagit att uthyrning av lokaler ska vara obligatoriskt momspliktig. Skatteverket kommer i sin förstudie fram till att det finns för- och nackdelar med att slopa dagens ansöknings-, besluts- och anmälningsförfarande.

Fördelarna enligt Skatteverket med att slopa dagens regler är att företag slipper upprätta och lämna in ansökningar samt att Skatteverket slipper pröva dessa. Nackdelar är Skatteverkets minskade insyn, samt att företagen inte kan de materiella reglerna vilket resulterar i felaktiga avdrag för ingående moms.

Vår kommentar

Skatteverket anser att det krävs mer utredning för att förenkla dagens system och att felaktig hantering hos företagen kommer att öka pga minskad kontroll hos Skatteverket. Detta är ett märkligt resonemang, eftersom det troligen är samma företag som omfattas av förenklingen som i dag tillämpar ansöknings- förfarandet. Detta menar vi bör resultera i ungefär samma felfrekvens, men företagen slipper den administrativa bördan. Vi fortsätter att följa detta.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor