Panoramavy över Hötorgsskraporna och NK-huset i Stockholm. Bild till artikel om EU-dom om svenska regler kring ränteavdrag.

Regelverket om frivillig skattskyldighet har länge ansetts vara ett av de mest komplexa regelverken i den svenska skattelagstiftningen. Skatteverket har föreslagit en förenkling av de krångliga reglerna, vilket på flera punkter motsvarar vad Fastighetsägarna Sverige, Svenskt Näringsliv och andra intresseorganisationer tidigare efterlyst.

Skatteverkets förslag innebär att möjligheten att bli frivilligt skattskyldig för moms vid lokaluthyrning utökas väsentligt.

De förenklingar som förslaget innebär är bland annat att:

  • frivillig skattskyldighet kan gälla en bestämd yta av byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet,
  • när frivillig skattskyldighet gäller för en viss yta är all uthyrning av den ytan momspliktig,
  • det inte längre finns något krav på att hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet eller ha rätt till återbetalning,
  • frivillig skattskyldighet kommer bli möjligt även vid uthyrning till ideella verksamheter och privatpersoner,
  • kravet på stadigvarande användning hos hyresgästen ska slopas,
  • det blir möjligt att vara frivilligt skattskyldig för att hyra ut en yta som delas av flera hyresgäster samtidigt,
  • begränsningar i hur många led liksom att alla led ska omfattas av frivillig skattskyldighet slopas.

Frivillig skattskyldighet upphör enligt förslaget:

  • för en viss yta om den hyrs ut eller används som stadigvarande bostad,
  • om hyresvärden helt upphör att hyra ut ytan och inte har för avsikt att åter hyra ut den,
  • eller om ytan på grund av rivning eller annan orsak med motsvarande verkan inte längre kan användas.

Vår kommentar

Om dessa ändringar tas i bruk kommer de att vara fördelaktiga för majoriteten av fastighetsägare vad gäller såväl den administrativa som den ekonomiska bördan. Genom att slopa kravet på att lokalen varaktigt används i en momspliktig verksamhet uppnås en bredare möjlighet till frivillig skattskyldighet som generellt kan förväntas främja investeringsviljan i fastigheter. Detta då ett osäkerhetsmoment kring storleken på avdragsrätten för ingående moms med hänsyn till lokalernas användning och hyresgästernas status försvinner.

Ökad flexibilitet i momsreglerna skapar även möjligheter att låta hyresgäster dela lokaler och därmed kunna dela på hyreskostnaderna. Att den frivilliga skattskyldigheten för uthyrningen kan fortsätta vid byte av hyresgäst oavsett den nya hyresgästens momsmässiga status innebär stora praktiska och administrativa fördelar för såväl hyresvärden som Skatteverket, då kraven på ständig uppföljning av hyresgästens verksamhet i lokalen upphör.

Möjligheterna ökar även för att kunna använda tomma lokaler för flera olika typer av aktiviteter samt för att förutse olika situationer då jämkning kan bli aktuellt.

De föreslagna regeländringarna skulle möjliggöra en mer flexibel och hållbar användning av lokaler samt förhindra att de står tomma i onödan. De skulle även ta bort risken för att momsbefriade verksamheter blir utestängda från lokalhyresmarknaden.

Än så länge är detta enbart ett förslag men med tanke på att Skatteverket och de organisationer som företräder näringslivet är överens anser vi att det finns goda chanser för att förslaget implementeras.

Regelverket om jämkning kommer att finnas kvar även i det fall Skatteverkets förslag till ny lagtext införs.

Ändringarna föreslås tas i kraft 1 juli 2023.

Här kan du ta del av Skatteverkets förslag till nya regler om frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokal.

Om ni har några frågor kring förslagets innehåll eller hur det kan komma att påverka er verksamhet är ni välkomna att höra av er.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor