1.-A_standard_IMG

Kammarrätten i Jönköping har i en dom, med mål nr 1276-13, ansett att gemensamma utrymmen i ett gruppboende inte utgjorde stadigvarande bostad. Gemensamma utrymmen kan därmed omfattas av frivillig skattskyldighet.

I det aktuella gruppboendet fanns personalrum samt gemensamma utrymmen som allrum, kök, matplats och entré som utnyttjades av både de boende och vårdpersonal. För dessa utrymmen hade bolaget ansökt om frivillig skattskyldighet, men Skatteverket ansåg att endast personalrummen kunde medges frivillig skattskyldighet eftersom övriga utrymmen saknade klar avgränsning mellan bostads- och verksamhetsutrymmen.

Som skäl för bedömningen angav domstolen att de allmänna utrymmena inte ingick i de boendes hyreskontrakt, att funktionen i dessa utrymmen även fanns i varje boendes lägenhet samt att de boende inte kunde påverka vilka som vistades i dessa utrymmen. Sammantaget medförde dessa omständigheter att det fanns en klar gräns mellan gemensamma utrymmen och boendeutrymmen samt att de gemensamma utrymmena inte kunde anses vara inrättade för stadigvarande boende likt de villkor som gäller på den allmänna bostadsmarknaden.

Vår kommentar

I domen klargörs att gemensamma utrymmen i gruppboenden i vissa fall kan omfattas av frivillig skattskyldighet. Domen möjliggör för fastighetsägare att räkna in större ytor som ska omfattas av frivillig skattskyldighet för gruppboenden än vad som tidigare medgetts. Det kan finnas möjligheter att se över fördelningsgrunden för avdragsrätten. I de flesta fall har fastighetsägaren tidigare även begärt att gemensamma utrymmen ska ingå i den frivilliga skattskyldigheten, men nekats. Det kan finnas möjligheter att se över ansökningar som skickats in tidigare år.

Domen har inte överklagats av Skatteverket, ännu. Det skulle vara intressant att se hur HFD bedömer denna fråga, om de ger prövningstillstånd. Parterna har tid till 23 mars att överklaga.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor