Moms

Reglerna kring mervärdesskatt är komplicerade och har många särregleringar - men det lönar sig att säkerställa en korrekt hantering. Vi har ingående specialistkunskap om alla de momsfrågor ert projekt eller fastighetsbestånd kan ställas inför. Genom att från början fokusera på rätt frågor lägger vi en hållbar grund som sparar er både tid och pengar.

Missa inte avdragsgill moms

Er momshantering har stor påverkan på både resultat och kassaflöde. Det är därför av stor vikt att se till att alla möjligheter till avdragsrätt tas tillvara. Vårt mål är att erbjuda våra kunder en helhetslösning anpassad efter våra kunders specifika projekt och behov, från projektstart till slutlig återbetalning av avdragsgill mervärdesskatt. Vi hjälper er med allt från rådgivning och kartläggning till upprättande av ansökningar och granskning av avtal. Allt för att ni ska få de bästa förutsättningarna.

Avdragsrätt - Vikten av dokumentation

För att erhålla avdrag för ingående mervärdesskatt ska den skattskyldige kunna styrka sin avdragsrätt. För detta krävs väl underbyggda bevisunderlag och dokumentation. Många fastighetsbolag och bostadsutvecklare använder antingen schabloner eller entreprenörers uppdelningar, vilket ofta leder till att dessa går miste om potentiella momsavdrag de egentligen skulle kunna ha rätt till. Vår kombinerade kunskap om skatterätt och byggteknik ger unika förutsättningar att ta fram detaljerade underlag baserade på investeringarnas faktiska sakförhållanden. Underlagen tillämpas med mycket god framgång vid kommunikation med myndigheter.

Fördelningsnycklar - Möjlighet till förbättrade marginaler

För investeringar på fastigheter där det kommer bedrivas blandad verksamhet är det mycket viktigt att se över hur den ingående mervärdesskatten ska fördelas mellan momspliktig och ej momspliktig verksamhet. Oavsett om ni befinner er i fasen att ta fram interna kalkyler och vill ta reda på vilken potential som finns, eller om ni håller på att slutföra era projekt och förbereder er för att skicka in den första mervärdesskattedeklarationen, kan vi utifrån projektets unika förutsättningar beräkna hur stor del av investeringsmomsen som berättigar till avdrag.

Justering - Effektiv hantering med VAT

När era hyresgäster byts ut eller flyttar från en lokal till en annan kan ni bli tvungna att justera tidigare ingående mervärdesskatt. Oavsett om ni sköter justeringen (tidigare benämnt jämkning) separat för varje fastighet, eller har Excel-dokument som gör beräkningar åt er har vi ett enklare sätt. Vi utvecklar VAT Adjustment Tool, det effektivaste och smidigaste systemet för hantering av justering av fastighetsinvesteringar. Det kan integreras direkt med ert fastighetssystem eller köras separat.

Process - Ett erfaret ombud att lita på

Även när man gör rätt från början kan Skatteverket vara av en annan uppfattning. Vi kan i dessa fall bistå med allt från att upprätta svar på frågor, till att föra er talan i domstol om det skulle bli nödvändigt för att tillvarata er rätt. När det kommer till fastigheter och mervärdesskatt blir frågorna särskilt komplicerade, varför det ofta är nödvändigt att besitta både byggteknisk och juridisk expertis för att kunna framlägga rätt information och bygga sin argumentation på hållbara bevis.

Frågor om mervärdesskatt?

Välkommen att kontakta oss med dina frågor, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

ARTIKEL
Skatteverkets fördelning av ingående moms underkänns
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
TILL KONTAKTUPPGIFTER
Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår {integritetspolicy}.
Endast nödvändiga kakor