Utbildning med inriktning mot fastighetsmoms

21 augusti, 2018

Nyhetsbrev augusti 2018                             U P P T Ä C K E R  F A S T I G H E T S V Ä R D E N

Utbildning med inriktning mot fastighetsmoms

Välkomna på vår utbildning med inriktning mot fastighetsmoms!

Fastighetsmomsen är många gånger komplicerad och svår. Vi håller ofta enskilda utbildningar för våra klienter och ser en allt större efterfrågan på faktiska genomgångar av momshanteringen relaterat till fastigheter. 

Vi kommer under utbildningen bl.a. att gå igenom följande:

– Grundläggande moms – Inriktning mot fastighetsbranschen.

– Frivillig skattskyldighet – Genomgång kring förutsättningar samt vad som är viktigt att tänka på.

– Jämkning – Vilka rättigheter och skyldigheter som finns samt varför det är viktigt att ha god överblick av sina investeringar som är föremål för jämkning.

– Avdragsrätt för ingående moms – Genomgång av bl.a. uppdelning av den ingående momsen vid nybyggnation och blandad verksamhet samt olika fördelningsnycklar m.m. 

– Övriga momsfrågor – Inriktning mot fastighetsbranschen.

Pris per deltagare: 4 300 kr exkl. moms. Vid gruppanmälan (minst tre) är pris per deltagare 3 500 kr exkl. moms.

Tid: 
27 september kl. 8:30-15:00. Frukost serveras fr kl. 08:00. Lunch kommer att serveras under dagen och ingår i priset. 
Plats: 
Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33 (T-bana Hötorget), Stockholm
Anmälan sker här senast den 14 september.

Frukostseminarium – Ränteavdragsbegränsningar i praktiken

Vi vill även passa på att påminna om våra kostnadsfria seminarier om de kommande ränteavdragsbegränsningsreglerna. De nya reglerna träder ikraft vid årsskiftet och seminarierna riktar sig särskilt till dig som vill ha en praktisk förståelse för hur de nya reglerna påverkar upprättande av skatteberäkningar vid bokslut och deklarationsarbete. Information om tid, plats och hur man anmäler sig till våra seminarier hittar du nedan.
 
Seminarium i Stockholm
Tider: 
18 september kl. 8:30-9:30. Frukost serveras fr kl. 08:00.
Plats: 
Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33 (T-bana Hötorget), Stockholm
Anmälan sker här senast den 3 september.
 
 
Seminarium i Göteborg
Tider: 
16 oktober kl. 8:30-9:30. Frukost serveras fr kl. 08:00.
Plats: 
Läppstiftet Konferens, Lokal Etage, Göteborg
Anmälan sker här senast den 15 september.

Copyright © 2018 CauseyWestling 

All rights reserved.

Info@causeywestling.com

CauseyWestling
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Avanmäl nyhetsbrev    Ändra din prenumeration