Tidskrävande att beräkna skatteeffekterna vid förvärv? ATA gör det enkelt för er.

6 november, 2019

 

Tidskrävande att beräkna skatteeffekterna vid förvärv? ATA gör det enkelt för er.

Funderar ni på skatteeffekterna vid köp av fastighetsbolag kontra direkt fastighetsförvärv? Är rabatten för latent skatt rimlig utifrån er investeringshorisont? Med bara några få informationsinmatningar kan ni få full koll på det mest optimala förfarandet.

Vårt digitala verktyg ATA – Acquisition Tax Analyser räknar enkelt fram effekterna av att förvärva fastigheter på bolagsnivå respektive genom direktförvärv.

Verktyget tar hänsyn till stämpelskatt, inkomstskatt och rabatt för latent skatt. Beroende på skattemässigt värde och marknadsvärde i förhållande till investeringshorisonten samt uppskattad andel inventarier som kan skrivas av under en kortare period kan direktförvärv vara att föredra i vissa situationer.

Inför ett planerat förvärv kan ATA räkna på alternativen och generera tydliga rapporter som kan användas som underlag vid förhandling av rabatt för latent skatt.

Kontakta ansvarig för våra digitala lösningar:

Anna Peura
Email: anna.peura@causeywestling.com
Tel: 0723-27 56 65

Copyright © 2019 CauseyWestling, All rights reserved.