CauseyWestling skatterådgivare vid förvärv

27 september, 2018

Intea har förvärvat fastigheten Haren 3 i Vänersborg av Nordanland Fastigheter AB och CauseyWestling har varit rådgivare för köparen.

Se artikel här