Dags att deklarera den årliga jämkningen

26 april, 2019

Nyhetsbrev maj 2019                             U P P T Ä C K E R  F A S T I G H E T S V Ä R D E N

Dags att deklarera den årliga jämkningen

Maj månad står för dörren och för många av landets fastighetsägare är det därmed dags att deklarera den årliga jämkningen. Detta under förutsättning att räkenskapsåret utgörs av kalenderår och den första redovisningsperioden utgörs av ett kvartal.

Vad säger lagen och vilka utmaningar innebär detta?

Vi har i tidigare nyhetsbrev uppmärksammat tre myter om momsjämkning, och även om vi kan se en ökad medvetenhet från fastighetsägarnas sida så finns det fortfarande en del som inte känner till lagkravet att jämkning ska ske, och deklareras, varje räkenskapsår vid ändrad användning av en investeringsvara (8 a kap. 7 § samt 13 kap. 28 a § ML).

En gemensam utmaning i branschen är att fånga upp de många förändringar och investeringar som sker i fastighetens alla lokaler; dels för att kunna lämna en korrekt deklaration, dels för att kunna lämna en komplett jämkningshandling vid överlåtelse av fastighet. Denna information behöver sparas i 17 år i enlighet med rådande korrigerings- och omprövningstid.

Sammantaget är det mycket data att hantera och utan automatiserade processer tar detta nödvändiga arbete mycket tid. Tid som ofta kan vara en bristvara, särskilt i perioder för bokslut, deklaration och fastighetsöverlåtelser.

Fördelar med en korrekt hantering

Som väl är har fastighetsägaren mycket att vinna på att ha ett proaktivt förhållningssätt till jämkningen. Förutom att lagen efterföljs ges även möjlighet att simulera och förutse vilka momseffekter man har att vänta genom att ha god kontroll på vilka investeringar som härrör till fastigheten eller till enskilda ytor samt momsstatusen på av- respektive inflyttande hyresgäster. Detta leder i sin tur till att ökade momskostnader kan mötas med ett hyrestillägg vad gäller både investerings- och driftsmoms och regleras av uthyraren innan kontraktsskrivningen. På så sätt kan fastighetsägaren vara säker på att eventuella ökade momskostnader har kompenserats av hyresgästen och i det omvända fallet, vid minskade momskostnader, har fastighetsägaren moms att få tillbaka i slutet av året.

5%-regelns utmaningar

Vissa förändringar hamnar under den så kallade 5%-regeln vilket undantar dem från jämkning. Det kan dock finnas goda skäl att ändå ta hänsyn till dessa i hyresförhandlingen. Om jämkningseffekten ligger på 4 procentenheter i första bytet och man inte tar höjd för detta i hyressättningen kommer en framtida hyresgäst som påverkar jämkningen med ytterligare 2 procentenheter  att belastas med hela jämkningseffekten på 6 procentenheter, trots att de bara påverkat en mindre del. Detta leder antingen till en icke konkurrenskraftig hyressättning med risk att hyresgästen söker sig vidare eller också till en ökad momskostnad för fastighetsägaren om kompensationen från hyresgästen begränsas till endast 2 procentenheter.

Behöver ni hjälp att komma igång?

Det är ett par veckor kvar innan det är dags för att deklarera 2018 års jämkning. Om ni vill ha vägledning kan vi med vår unika sammansättning av jurister, ekonomer, ingenjörer och systemutvecklare hjälpa er att säkerställa en effektiv, rättssäker och automatiserad hantering av jämkningen framöver.

Om ni är intresserade av att se vilka lösningar vi kan erbjuda er är ni välkomna att kontakta oss.

Anna Peura
Tel: 072-327 56 65
Email: anna.peura@causeywestling.com

Nu har vi kontor i Göteborg!

CauseyWestling fortsätter att expandera. Efter flera års satsningar på tillväxt av personalstyrkan satsar vi nu även på geografisk breddning och har under april månad öppnat kontor i Göteborg.

CauseyWestlings mångåriga medarbetare Johanna Winger, som genom sina rötter i Borås och Göteborg har god kännedom om regionen, är drivande i uppstarten av det nya kontoret.

– Göteborgsregionen är superspännande på fastighetsområdet. Staden växer i rekordfart och det byggs som aldrig förr. Vi arbetar redan med många fastighetsbolag i Göteborg och Västsverige i allmänhet, men nu ser vi mer än någonsin ett behov av fysisk närvaro för att kunna erbjuda så bra service som möjligt till våra klienter, säger Johanna Winger.

CauseyWestling blir därmed Göteborgs första oberoende skattebyrå inom sitt segment.

Adressen för det nya kontoret är Vasagatan 43A i Göteborg.

Om ni har några spörsmål eller önskar träffa oss på det nya kontoret är ni välkomna att kontakta Johanna Winger via tel. 0763-49 27 09 eller email johanna.winger@causeywestling.com

Copyright © 2019 CauseyWestling 
All rights reserved.