Nya fastighetstaxeringsbeslut är på väg

19 juni, 2019

 

Nya fastighetstaxeringsbeslut är på väg

Juni 2019

Under veckorna kring månadsskiftet juni/juli kommer nya taxeringsbeslut efter den allmänna fastighetstaxeringen 2019. I de nya besluten väntas stora höjningar av taxeringsvärdena för många fastigheter, speciellt i storstadsområdena.

I en allmän taxering deklareras stora mängder fastigheter, vilket leder till att många fel/misstag sker i taxeringsprocessen. Då taxeringsvärdena väntas höjas är det av stor vikt att se till att höjningarna inte blir större än nödvändigt.

När besluten kommer är det därför viktigt att ni grundligt granskar dessa för att säkerställa att de baseras på korrekta uppgifter samt att era yrkanden på justeringar har accepterats. Skatteverkets kommentarer i besluten bör också genomgå noggrann genomläsning.

Vi på CauseyWestling har ett team specialiserat mot fastighetstaxering, och har stor erfarenhet av att granska och ompröva felaktiga taxeringsbeslut.

Om ni är intresserade av att se vilka lösningar vi kan erbjuda er är ni välkomna att kontakta oss.

Björn Nilsson
E-mail: bjorn.nilsson@causeywestling.com
Tel: 0723- 27 75 22

Copyright © 2019 CauseyWestling, All rights reserved.