Missa inte avdragsgill moms

20 mars, 2020

Svårigheten med hantering av ingående moms vid nybyggnationer

I nybyggnationsprojekt där det kommer att bedrivas både verksamhet som omfattas av skatteplikt, såsom parkeringsverksamhet, samt verksamhet med avdragsförbud, såsom bostadsupplåtelse, föreligger avdragsrätt för den ingående momsen hänförlig till skattepliktig verksamhet. Går storleken på avdragsrätten inte att fastställa får en fördelning göras efter skälig grund.

Här framkommer vanligtvis flera svårigheter, exempelvis om projektet upphandlats på totalentreprenad, när projektet är stort och det finns utrymmen som saknar specifik användning, eller när kostnader för  byggnationen inte går att hänföra till en specifik verksamhet. Eftersom det åläggs den skattskyldige att visa hur stor del av den ingående momsen som är hänförlig till den skattepliktiga verksamheten ställer det höga krav på bevisunderlag för att styrka sin avdragsrätt.

Vad som finns att spara

Av erfarenhet vet vi att det finns utrymme att förbättra metodiken för att kunna göra en korrekt fördelning som ger en mer rättvis bild av resursförbrukningen för att fastställa avdragsrätten. Vi blandar bygg- och mervärdesskatterättslig kompetens för att fördela projektets faktiska kostnader till respektive del, samt gör de mervärdesskatterättsliga bedömningarna av vilka kostnader som ska fördelas, och hur de ska fördelas.

De flesta fastighetsbolag använder antingen schabloner eller entreprenörers uppdelningar, vilket ofta innebär brister i underlagens detaljrikedom och att varje kostnad inte bedöms var för sig. Det leder till att många går miste om potentiella momsavdrag de vid en noggrannare bedömning skulle kunna ha rätt till, vilket påverkar både resultat och kassaflöde.

Mervärde

När en korrekt avdragsrätt har beräknats ska fördelningen av projektets kostnader presenteras för Skatteverket. Vi sammanställer dokumentation som redovisar projektets kostnader, samt en förklaring till bakomliggande beräkningar som skickas in tillsammans med momsdeklarationen för att styrka er avdragsrätt.

Vårt mål är att erbjuda våra kunder en helhetslösning anpassad efter våra kunders specifika projekt och behov, från projektstart till slutlig återbetalning av avdragsgill moms.