Nya ränteregler – efter bokslut och inför deklaration

7 februari, 2020

Nyhetsbrev

Februari 2020

Nya räntereglerna – erfarenheter från bokslutet och råd inför deklarationen

De flesta bolag är nu färdiga eller mitt uppe i arbetet med det första bokslutet sedan de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes. Vi vill såhär i halvtid passa på att dela med oss av några av de erfarenheter som vi fått när vi hjälpt våra klienter med detta samt även blicka framåt mot deklarationen för 2019.

Den största skillnaden i bokslutsarbetet sedan de nya reglerna om ränteavdragsbegränsning infördes är att koncernbidragsplaneringen har blivit väsentligt svårare, vilket vi skrivit om tidigare. Kortfattat beror den ökade komplexiteten på att koncernbidragen påverkar hur stora ränteavdrag som ett bolag får göra samt även den nya möjligheten att utjämna räntenetton mellan bolagen i koncernen. Att hantera koncernbidragsplaneringen manuellt, särskilt om koncernen består av mer än ett fåtal bolag, får ses som ytterst svårt och tidskrävande. Det kan även konstateras att reglerna för att beräkna själva avdragsrätten för räntekostnader är komplicerade.

Mot bakgrund av detta har vi utvecklat TOM (Tax Optimisation Model), vårt digitala verktyg för beräkning av ränteavdrag samt optimering av skattemässigt resultat. Vi har hjälpt ett stort antal klienter att optimera sina skattemässiga resultat och kan konstatera att en optimering av resultatet får stor effekt på skattebelastningen samt hur stor andel av räntekostnaderna som blir avdragsgilla. Det går vidare att slå fast att de nya reglerna, trots optimering, många gånger leder till ökade skattekostnader.

För bolag som ännu inte är klara med sina bokslut finns följaktligen fortsatt stora möjligheter att optimera sitt skattemässiga resultat. För bolag som är klara med sitt bokslut kan det skattemässiga resultatet för 2019 fortsatt optimeras genom att t.ex. identifiera omedelbara avdrag och byggnadsinventarier, omfördela räntenetton, nyttja primäravdraget samt öka avskrivningstakten för byggnad. Dessa åtgärder kan göras ända fram till deklarationerna ska lämnas in (1 juli för bolag med kalenderår).

Deklaration

Att de nya räntebegränsningsreglerna är komplexa ställer höga krav på redovisningen och efterlevnaden av den skatteskyldige. Hanteringen av räntekostnader enligt de nya reglerna ska redovisas i den nya blanketten N9, som är såväl omfattande som komplicerad. Om ränteberäkningen och koncernbidragsplaneringen görs med TOM kan vi lätt generera ifyllda N9-blanketter och på så sätt underlätta deklarationsarbetet.

N9-blanketten ska lämnas in av följande bolag:

  • ett bolag som har negativt räntenetto som överstiger fem miljoner kr,
  • ett bolag som har ett negativt räntenetto och ingår i en intressegemenskap med ett totalt negativt räntenetto som överstiger fem miljoner kr före eventuell koncernutjämning,
  • ett bolag som begär avdrag för ett kvarstående negativt räntenetto, eller
  • ett bolag som drar av ett negativt räntenetto som har uppkommit hos ett annat företag (koncernutjämning).

På grund av de nya reglernas komplexitet samt att det fortfarande finns flertalet frågor som saknar definitiva svar bedömer vi att N9-blanketten, trots sin omfattning, bör kompletteras med ett öppet yrkande vid deklarationsinlämningen.

Vi bistår gärna med såväl upprättande som granskning av deklarationer inklusive den nya N9-blanketten. Tveka inte heller att höra av dig om du är intresserad av att höra mer om TOM och hur vi arbetar med ränteavdragsbegränsningsreglerna och koncernbidragsplanering.

Carl Westling
Email: carl.westling@causeywestling.com
Tel: 0735-30 70 29

Gustav Ahl
Email: gustav.ahl@causeywestling.com
Tel: 0760-22 04 60

Särskilda fastighetstaxeringen 2020

Under februari pågår den särskilda fastighetstaxeringen 2020. Det innebär att alla hyreshus, industrifastigheter och specialenheter som har en nytaxeringsgrund ska deklareras. Vanliga nytaxeringsgrunder är att investeringar skett på fastigheten (om- eller nybyggnad pågår/har skett), att en reglering har genomförts eller att fastigheten har fått en ändrad/ny taxeringsenhetstyp.

Deklarationerna skickas ut i mitten av februari och det kan det vara en god idé att börja förbereda sig för taxeringsarbetet nu. Vår erfarenhet är nämligen att det tar tid att ta fram alla underlag som krävs för att lämna korrekta uppgifter i deklarationen.

Vårt råd är att redan nu börja ta fram relevant information som till exempel:

  • Föregående taxeringsbeslut
  • Ytuppgifter
  • Hyresnivå för 2017
  • Nedlagda kostnader/utgifter på fastigheten
  • Finns det några säregna förhållanden på fastigheten?

Deklarationerna ska inlämnas senast den 2 mars och något uppskov går inte att få.

Vi kan bistå er efter era behov med allt från utbildning av personal som ska utföra taxeringsarbete, upprättande av deklarationer eller granskning av deklarationer.

Björn Nilsson
Email: bjorn.nilsson@causeywestling.com
Tel: 0723-27 75 22

Missa inte Stora Bostadsdagen:
Stockholm 12/2 och Göteborg 26/3

Med CauseyWestling som partner arrangerar Fastighetssverige och Lokalnytt.se Stora Bostadsdagen, ett högaktuellt och brett seminarium om bostäder och bostadsmarknad.

Efter en lång uppgång har bostadsmarknaden de senaste åren saktat in betänkligt  – samtidigt som det råder stor bostadsbrist. Vad kommer att hända framöver?

För bostadsutvecklarna har det blivit än viktigare att se över och optimera alla aspekter av sina investeringar, och en del vi många gånger sett göra stor skillnad är en proaktiv momshantering. Genom att proaktivt optimera sin avdragsrätt kan stora besparingar göras – och ökade besparingar ger som bekant mer pengar över att investera i nästa projekt.

Kom och prata med oss på Stora Bostadsdagen i Stockholm eller Göteborg så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er med detta.

Till anmälan Stora Bostadsdagen Stockholm
Till anmälan Stora Bostadsdagen Göteborg

Johanna Winger
Email: johanna.winger@causeywestling.com
Tel: 0763-49 27 09

Copyright © 2020 CauseyWestling, All rights reserved.