Redo för bokslut? Planera era drag i tid.

16 oktober, 2019

 

Redo för bokslut? Planera era drag i tid.

Oktober 2019

För många fastighetsbolag börjar snart de bråda dagarna med att få allt på plats inför bokslutet. I en intensiv tidsperiod med ett stort antal projekt som behöver stängas ser vi ofta hur resurs- och tidsbrist leder till enkla lösningar som inte bara resulterar i ofördelaktiga skattemässiga konsekvenser utan dessutom innebär en inkorrekt hantering enligt lag.

Oftast handlar det om felaktiga klassificeringar av skattemässiga komponenter, vilket leder till längre avskrivningstider än nödvändigt. Men man sparar faktiskt på att göra rätt! En korrekt klassificering enligt skattemässiga regler för värdeminskningsavdrag leder till snabbare avskrivning och tidigarelagda avdrag och åstadkommer besparingar som annars gått förlorade. Detta gäller vid förvärv, ny- och tillbyggnation samt ombyggnation och renovering. Särskilt vid ombyggnation och renovering är de skattemässiga klassificeringarna mycket komplicerade. Det rör sig då om dels klassificering mellan byggnad och byggnadsinventarier, dels uppdelning av vad som utgör omedelbara avdrag för reparation och underhåll eller det utvidgade reparationsbegreppet. Att göra korrekta bedömningar avseende dessa frågor får ofta stora skattemässiga konsekvenser.

Klassificering av projekt kräver ofta både mycket tid och stora detaljkunskaper som inte alltid lönar sig att besitta internt. Och det är här vi på CauseyWestling kommer in. Vår erfarenhet av otaliga projekt och byggnader gör att vi har omfattande kostnadsdatabaser genom vilka vi noggrant kan värdera och klassificera just din fastighets skattemässiga komponenter – och hjälpa er att spara pengar.

Våra underlag är mycket detaljerade och genomarbetade, vilket säkerställer en smidig process och få ifrågasättanden vid deklaration. Därigenom har vi sedan år 2004 fått äran att bistå de flesta stora svenska fastighetsbolagen med vår välrenommerade specialrådgivning inom området.

Så missa inte chansen att optimera er skatt, utan säkerställ att ni sett över era projekt och behov i god tid. Vi hjälper er gärna att optimera era klassificeringar innan årskiftet.

Emma Rudenstam
Email: emma.rudenstam@causeywestling.com
Tel: 0709-26 74 48

Utbildning den 5 november:
Ny skattelagstiftning – hur påverkas skattemässig hantering av investeringar i fastigheter vid bokslutet?

Vid bokslutet 2019 ska det för första gången också tas hänsyn till den nya lagstiftningen kring ränteavdragsbegränsningar. Praktiska klassificeringsfrågor sätts härmed i en ny kontext som innebär både risker och möjligheter.

Vår utbildning hjälper er på vägen och lyfter, med utgångspunkt i praktiska situationer från förvärv, förvaltning och avyttring av fastigheter, upp de frågeställningar som finns ur ett inkomstskatteperspektiv. Vi kommer att diskutera kopplingen till redovisningen och de nya ränteavdragsbegränsningsreglernas inverkan på bokslutsarbetet. Förutom den nya lagstiftningen går vi även igenom nya rättsfall på området.

Se till att räta ut frågetecken och få svar på dina frågor innan du sitter mitt uppe i bokslutet! Till anmälan

Copyright © 2019 CauseyWestling, All rights reserved.