Skatteåtgärder för företag med anledning av Coronaviruset

18 mars, 2020

Nyhetsbrev

Mars 2020

Skatteåtgärder för att förstärka företags likviditet med anledning av Coronaviruset

Regeringen har tagit fram en lagrådsremiss där de föreslår att införa likviditetsförstärkning via skattekontot. Det innebär att företag efter ansökan hos Skatteverket kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under högst 1 år. Förslaget föreslås träda ikraft 7 april 2020 men möjligheten till anstånd gäller från 1 januari 2020 vilket innebär att det är möjligt att ansöka om återbetalning av skatt som redan inbetalats under 2020.

Utöver vanlig kostnadsränta på skattekontot tillkommer en anståndsavgift med 0,3% av anståndsbelopp per månad. Förslaget gäller inte enbart särskilt utsatta branscher utan är tillgängligt för alla företag som inte har misskött sig eller har stora skatteskulder.

Vår kommentar

Möjligheten att få anstånd med inbetalning av skatt borde vara intressant för många företag under rådande omständigheter. Det är dock viktigt att ha med sig att det medför kostnader i form av både kostnadsränta (för närvarande 1,25%) samt en anståndavgift på 0,3% på beviljat anståndsbelopp. Tillsammans motsvarar detta en kreditkostnad om ca 6,6% avdragsgill årlig ränta. Den höga kostnaden har fått kritik och regeringen har redan aviserat att anståndavgiften kan komma att sänkas för att göra förslaget mer attraktivt.

För fastighetsbolag, och framförallt de med stor andel kommersiella fastigheter, är det kanske framförallt möjligheten att innehålla betalningen av moms som kan få stor likviditetseffekt. Fastighetsbolag med övervägande bostadsfastigheter uppmanar vi att se över möjligheten att momsa på ytor så som garage och lokaler för att öka avdragsrätten för moms.

Anståndet ska beviljas av Skatteverket efter ansökan och det är i dagsläget inte helt klart hur denna process ska gå till. Vi på CauseyWestling bistår självklart med både beräkning av effekten samt ansökan om anstånd hos Skatteverket.

Carl Westling
Email: carl.westling@causeywestling.com
Tel: 0735-30 70 29

Vårt arbete under utbrottet av Covid-19

Med anledning av den senaste tidens oroligheter vill vi på CauseyWestling informera om hur vi arbetar framåt för att göra vår del för att förhindra smittspridning och samtidigt upprätthålla god service till våra kunder.

Vi följer självklart den information som kommer från ansvariga myndigheter och är löpande beredda att anpassa vårt arbetssätt på de sätt som krävs. Våra medarbetare har goda möjligheter att arbeta hemifrån, om så behövs, vilket innebär att detta inte kommer påverka vår förmåga att leverera våra uppdrag i utsatt tid. Med hjälp av digitala plattformar kan vi även fortsatt hålla utsatta och kommande möten med er.

Vi kommer, under den tiden det behövs, att undvika alla fysiska möten på plats hos er eller hos oss. Det innebär även att de fastighetsbesiktningar som vi vidtar i vissa uppdrag kommer ersättas med annan arbetsmetodik så som t.ex. telefonintervjuer med projektledare eller förvaltare. Detta kommer inte gå ut över kvalitén på vårt arbete.

För att kunna hålla er uppdaterade kring våra riktlinjer och arbetssätt, med anledning av Covid-19, kommer vi löpande att uppdatera informationen på vår hemsida under sektionen Nyheter.

Om ni har några som helst funderingar om hur detta påverkar pågående eller kommande uppdrag vi har för er är ni välkomna att kontakta de kontaktpersoner ni har hos oss, i vanlig ordning.

Copyright © 2020 CauseyWestling, All rights reserved.

CauseyWestling
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
info@causeywestling.com