Underskott och ränteavdrag – Finansdepartementets promemoria har kommit

26 mars, 2020

 

Nyhetsbrev

Mars 2020

Underskott och ränteavdrag – nu har Finansdepartementets promemoria kommit

Nu har Finansdepartementet äntligen kommit med en promemoria om hantering av koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto.

Vi håller på att analysera innehållet och kommer lämna våra kommentarer inom kort. Promemorian finns att läsa HÄR.

Skatteverkets nya blankett N9

I år är det första gången som Skatteverkets nya blankett N9, avseende deklaration av ränteavdrag, ska fyllas i och lämnas in. Se till att börja arbeta med blanketten i ett så tidigt skede som möjligt!

I videon nedan går vi igenom hur blanketten är uppbyggd och ger er tips och råd att tänka på.

 

Reglerna kring ränteavdrag är mycket komplexa, och många frågor kan behöva redas ut för att fylla i den relativt omfattande blanketten på ett korrekt sätt.
Copyright © 2020 CauseyWestling, All rights reserved.

CauseyWestling
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
info@causeywestling.com