Utbildning med inriktning mot fastighetsmoms – Stockholm och Göteborg

27 februari, 2019

Nyhetsbrev februari 2019                             U P P T Ä C K E R  F A S T I G H E T S V Ä R D E N

Utbildning med inriktning mot fastighetsmoms
– Stockholm och Göteborg

Välkomna på vår utbildning med inriktning mot fastighetsmoms! 
 
Stockholm 3 april
Göteborg 9 april

Vi vet att fastighetsmomsen många gånger kan upplevas som komplicerad och svår, därför tillhandahåller vi under våren två utbildningstillfällen med inriktning mot fastighetsmoms, både i Stockholm och i Göteborg. Vi håller ofta enskilda utbildningar för våra klienter och har sett en allt större efterfrågan på faktiska genomgångar av momshanteringen relaterat till fastigheter. 

Under utbildningen går vi bland annat igenom följande:

– Grundläggande moms – Inriktning mot fastighetsbranschen.
– Frivillig skattskyldighet – Genomgång kring förutsättningar samt vad som är viktigt att tänka på.
– Jämkning – Vilka rättigheter och skyldigheter som finns samt varför det är viktigt att ha god överblick av sina investeringar som är föremål för jämkning.
– Avdragsrätt för ingående moms – Genomgång av bl.a. uppdelning av den ingående momsen vid nybyggnation och blandad verksamhet samt olika fördelningsnycklar m.m. 
– Övriga momsfrågor – Inriktning mot fastighetsbranschen.

Pris per deltagare: 4 500 kr exkl. moms. Vid gruppanmälan (minst tre) är pris per deltagare 3 700 kr exkl. moms. 
 
Utbildningstillfällen
Stockholm: 3 april 2019, Kungstornen Konferens, Kungsgatan 33 (T Hötorget)
Göteborg: 9 april 2019, Coor Konferens, Läppstiftet
 
Tider: Utbildningen startar kl. 08:30 och avslutas kl. 15:00. Frukost serveras från kl. 08:00 (kaffe/te, juice och smörgås). Lunch kommer att serveras under dagen och ingår i priset. 

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Anmäl dig här.

Copyright © 2018 CauseyWestling 

All rights reserved.

Info@causeywestling.com

CauseyWestling
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm