Utgift för pantbrev – ej ränta enligt de nya reglerna

3 april, 2020

Nyhetsbrev

April 2020

Utgift för pantbrev – ej ränta enligt de nya reglerna

En fråga som har diskuterats intensivt sedan de nya ränteavdrags-begränsningsreglerna föreslogs är om utgift för pantbrev (stämpelskatt) ska räknas med i räntedefinitionen och därmed omfattas av beräkningen av avdragsutrymmet och eventuellt återläggas som en ej avdragsgill räntekostnad. Skatteverket har nu meddelat att utgift för pantbrev vid inteckning i en fastighet inte är en ränteutgift.

Vi välkomnar Skatteverkets uppfattning och rekommenderar alla fastighetsbolag att se över hur pantbrevskostnaderna har hanterats i ränteavdragsberäkningarna för RÅ 2019. Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor om ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Gustav Ahl
gustav.ahl@causeywestling.com

Skatteverkets nya blankett N9

I år är det första gången som Skatteverkets nya blankett N9, avseende deklaration av ränteavdrag, ska fyllas i och lämnas in. Se till att börja arbeta med blanketten i ett så tidigt skede som möjligt!

I videon nedan går vi igenom hur blanketten är uppbyggd och ger er tips och råd att tänka på.

 

Reglerna kring ränteavdrag är mycket komplexa, och många frågor kan behöva redas ut för att fylla i den relativt omfattande blanketten på ett korrekt sätt.

Copyright © 2020 CauseyWestling, All rights reserved.

CauseyWestling
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
info@causeywestling.com