Vi öppnar kontor i Göteborg!

10 april, 2019                             U P P T Ä C K E R  F A S T I G H E T S V Ä R D E N

CauseyWestling öppnar kontor i Göteborg

CauseyWestling fortsätter att expandera. Efter flera års satsningar på tillväxt av personalstyrkan satsar vi nu även på geografisk breddning och öppnar under april månad kontor i Göteborg.

CauseyWestlings mångåriga medarbetare Johanna Winger, som genom sina rötter i Borås och Göteborg har god kännedom om regionen, kommer att vara drivande i uppstarten av det nya kontoret.

– Göteborgsregionen är superspännande på fastighetsområdet. Staden växer i rekordfart och det byggs som aldrig förr. Vi arbetar redan med många fastighetsbolag i Göteborg och Västsverige i allmänhet, men nu ser vi mer än någonsin ett behov av fysisk närvaro för att kunna erbjuda så bra service som möjligt till våra klienter, säger Johanna Winger.

CauseyWestling blir därmed Göteborgs första oberoende skattebyrå inom sitt segment.

Om ni har några spörsmål eller önskar träffa oss på det nya kontoret är ni välkomna att kontakta Johanna Winger via tel. 0763-49 27 09 eller email johanna.winger@causeywestling.com

Copyright © 2019 CauseyWestling 
All rights reserved.