Vår resa.

Om CauseyWestling

När vi startade CauseyWestling år 2004 visste vi att i princip alla fastighetsbolag i Sverige missade möjligheten att förbättra kassaflöden och minska skattekostnader med hjälp av optimering av värdeminskningsavdrag. Få hade satt sig in i regelverket och vi blev snabbt Sveriges ledande konsulter på området. Förutsättningen var att vi kunde både skatterätt och fastigheter/byggnader. Och att vi hade en metod som gav så noggranna underlag att yrkanden blev tydliga och lätta att godkänna.

Vi insåg snart att vår metod och tankesätt även lämpade sig för övrig rådgivning om inkomstskatt, fastighetstaxering, moms, redovisning (K3) och projektering: att i detalj gå igenom fastighetsinvesteringar för att identifiera möjligheter till snabbare avskrivningstider, optimerade förvärvsstrukturer, momsavdrag och sänkt fastighetsskatt– i förvaltning, inför förvärv eller på projektstadiet.

Idag är CauseyWestling Sveriges största fristående skattebyrå för fastighetsintressenter. Vi är en fullservicebyrå för skattefrågor avseende fastigheter. Vårt team består av jurister, ingenjörer och ekonomer, som dagligen hjälper börsnoterade fastighets-, bygg- och industriföretag, livbolag, fastighetsfonder och privata fastighetsbolag att optimera sina investeringar i näringsfastigheter.

Välkommen till skattebyrån som upptäcker fastighetsvärden.