Vår resa.

Om CauseyWestling

Vi är en modern skattebyrå som arbetar brett samtidigt som vi erbjuder specialkompetens mot fastighetssektorn. Genom proaktiv, kvalificerad rådgivning och digitala system hittar vi värden som hjälper er att vårda era investeringar på bästa sätt.

Med expertis inom skattejuridik, byggnadsekonomi, redovisning och systemutveckling kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda team med förmåga att se både detaljerna och helheten i ett långsiktigt perspektiv. Vi sätter stort värde i att alltid leverera korrekt, engagerad och pålitlig rådgivning samtidigt som vi inte räds att slå in på nya vägar.

För det var faktiskt med nytänkande allt började. När CauseyWestling grundades år 2004 hade vi under en längre tid noterat att i princip samtliga fastighetsbolag i Sverige gick miste om möjligheten att förbättra kassaflöden och reducera skattekostnader med hjälp av optimering av värdeminskningsavdrag. Kombinationen av våra kunskaper inom både skatterätt och fastigheter/byggnader var helt ny, liksom vår analysmetod som gav så pass korrekta och grundliga underlag att yrkanden blev tydliga och lätta att godkänna. Vi kan stolt konstatera att vi med våra underlag vunnit varje process som vi anlitats att stötta – en success rate som är unik i branschen.

Det var så vi snabbt blev Sveriges ledande konsulter på området. Men vi stannade inte där. För snart insåg vi att vår kunskapsmix och metodik även var ett vinnande koncept för såväl övrig rådgivning inom inkomstskatt, fastighetstaxering, moms och redovisning som för kompletta IT-system för digitalisering och automatisering av fastighetsinvesteringar. Genom att vi från början också sett till att värna om våra anställdas hållbarhet genom balans mellan arbete och fritid har vi skapat ett framgångsrecept som vi är stolta över.

Därigenom har vi sedan starten vuxit till Sveriges mest uppdaterade fullservicebyrå för alla skattefrågor avseende fastigheter och andra branscher. Och på detta sätt kommer vi att fortsätta – genom att alltid utvecklas och aldrig stå still.

DE TJÄNSTER VI ERBJUDER – Läs mer
JOBBA PÅ CAUSEYWESTLING – Läs mer