Bättre resultat? Betala rätt skatt.

Det är bra att betala skatt. Men vi tycker också att den ska vara rätt.
Skatten är en av de största kostnaderna ett bolag ställs inför. Men trots en generös skattelagstiftning betalar många bolag mer skatt än de behöver, och går därmed miste om stora besparingar.

Skatt är inte en given konstant. Ändå ser vi idag att alltför många bolag inte tar tillvara de möjligheter till kostnadsbesparingar som lagstiftade stöd och incitament erbjuder. Orsakerna till det kan variera. Dels är regelverket komplext och snårigt, vilket kräver tid och detaljerad kunskap för att förstå rätt. Dels betraktas skatt många gånger som en fråga i marginalen.

Men skatt är ingen liten sak, utan tvärtom något som är relevant för alla nivåer inom ett bolag. Genom att bryta invanda hjulspår och proaktivt arbeta för att uppnå rätt skatt kan mer pengar stanna i bolaget, där det kan bidra till utveckling, ökad lönsamhet och tillväxt.

Vi hjälper er – hela vägen från råd till utförande

Vi på CauseyWestling har ett unikt sätt att arbeta med skatt. Våra specialiserade jurister, ekonomer och ingenjörer kan hitta nya perspektiv till just ert företags skattesituation och hjälper er fram till rätt skatt och ökade marginaler – hela vägen från råd till utförande. Därtill utvecklar vi kontinuerligt nya analysmetoder och digitala verktyg för att effektivisera skattehanteringen, minska den administrativa bördan och förbättra resultatet för våra klienter.

Grunden för vår hållbara skatterådgivning är att vi uteslutande arbetar i linje med lagens utformning och med ett långsiktigt helhetsperspektiv. Vår rådgivning är dessutom oberoende och granskas självfallet av fristående revisorer, vilket är en förutsättning för god compliance.

Många bolag betalar onödigt mycket i skatt

Är du säker på att ditt företag betalar rätt skatt? Arbetar ni proaktivt med skattefrågor och tar tillvara era möjligheter till kostnadsbesparingar? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi kartlägger era skattemässiga möjligheter och fallgropar.

"Skattekostnaden utgör en viktig del av helheten. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att betala rätt skatt och därigenom frigöra resurser till sina investeringar."
CARL WESTLING, PARTNER
ARTIKLAR & SEMINARIER
Håll dig uppdaterad med oss
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
TILL KONTAKTUPPGIFTER
Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår {integritetspolicy}.
Endast nödvändiga kakor