Seminarier och utbildningar

Webinar – Klassificering av mindre projekt

webinar klassificering mindre projekt

I fastighetsbranschen är det vanligt att man löpande under året avslutar en mängd större och mindre projekt. I detta webinar vill vi lyfta de ofta outnyttjade möjligheter som vi ser finns i projekt som på grund av sin storlek ofta hamnar längre ner på prioriteringslistan, exempelvis mindre hyresgästanpassningar eller till- och ombyggnationer i byggnader. Vanligt är att dessa projekt ofta skrivs av som byggnad eller delas upp med hjälp av schabloner som inte ger ett optimerat resultat, eller i värsta fall resulterar i en felaktig hantering. 

Det finns ett stort värde i att göra en fullständig klassificering även av mindre projekt, förutsatt att hanteringen kan effektiviseras. Projekt i denna kategori kan ofta uteslutande klassificeras som byggnadsinventarier och/eller hanteras som omedelbart avdragsgilla utgifter.

I detta webinar går vi igenom hur du kan komma bättre ut med en effektiviserad process! Vi går igenom grunder och regelverk för skattemässig hantering av mindre projekt, visar exempel på uppdelningar, verktyg och vilka underlag som kan användas.

Seminariet är kostnadsfritt och sker digitalt via länk som skickas ut till anmälda. Under webinaret kommer det även att finnas möjlighet att ställa frågor till oss via chattfunktionen.

Datum och tid: fredag 29 maj kl. 9:00-10:00

PS. Har du anmält dig men inte fått deltagarlänken? Kontrollera så att mailet inte fastnat i ert skräppostfilter eller kontakta info@causeywestling.com

Till anmälan

Skräddarsydd momsutbildning

Finns det några särskilda momsområden som just ert företag behöver fokusera på? Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar där vi anpassar både tid och omfattning efter just era behov.

Förslag på utbildningsområden är:

  • Avdragsrätt
  • Mervärdesskattedeklaration
  • Jämkning
  • Att tänka på vid nybyggnation
  • VAT Adjustment
  • Frivillig skattskyldighet

Fyll i anmälan nedan så kontaktar vi er för diskussion och närmare planering.

Till anmälan

Övriga skräddarsydda utbildningar

Finns det några särskilda skatteområden som just ert företag behöver fokusera på? Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar där vi anpassar både tid och omfattning efter just era behov.

Fyll i anmälan så kontaktar vi er för diskussion och närmare planering.

Till anmälan