Verksamhet som bedrivs i skatterättslig kommission kan erfara negativa skatteeffekter.

I höstas skrev vi om att Skatteverket publicerat ett ställningstagande om hur avdragsunderlaget för negativa räntenetton bör beräknas för företag som bedriver skatterättslig kommission. Efter publiceringen har vi sett hur flera bolag har börjat bedriva verksamhet i skatterättslig kommission.

Att det är möjligt att uppnå vissa administrativa lättnader vid hanteringen av ränteavdragsbegränsningsreglerna genom att bedriva verksamhet i skatterättslig kommission står klart. Vi konstaterade dock i höstas att en noga analys bör göras av utfallet av avdragsmöjligheterna jämfört med att inte bedriva verksamhet i skatterättslig kommission.

Resultatet av analyser vi gjort av koncerner som övergått till att bedriva verksamhet i kommission visar på att koncernens totala avdragsrätt för negativt räntenetto tenderar att minska. En viktig orsak till detta är att bolag som har ett negativt skattemässigt EBITDA och saknar avdragsunderlag normalt sett kan låta ett annat koncernbolag med ett positivt räntenetto dra av det negativa räntenettot. Om bolagen i stället bedriver verksamhet i skatterättslig kommission och bolaget med det positiva räntenettot är kommittent så blir utfallet annorlunda. Skälet till det är att kommittentbolaget ska inkludera kommissionärsbolagets (bolaget med det negativa räntenettot) resultat i sitt avdragsunderlag. Vi uppnår en utjämning av räntenetton mellan bolagen, men det sker på bekostnad av ett lägre avdragsunderlag för kommittentbolaget i jämförelse med om verksamheten inte bedrivits i skatterättsliga kommission. Våra analyser visar på att de här effekterna kan bli särskilt stora i koncerner som består av många handelsbolag.

Som vi skrev om i vårt nyhetsbrev i höstas så har regeringen tidigare tillsatt en utredning kring ränteavdragsbegränsningsreglerna. Utredningen ska presenteras 1 november i år och kan leda till regeländringar av ränteavdragsbegränsningsreglerna. Mot bakgrund av de potentiella negativa effekterna och en eventuell regelförändring rekommenderar vi att ni hör av er till oss för en diskussion och genomgång om ni överväger att gå över till att bedriva verksamheten i skatterättslig kommission. Vårt verktyg TOM hanterar skatteoptimering både i ordinära koncernförhållanden och vid kommissionärsverksamhet.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor