Silhuetter av en man och en kvinna med stort glasparti i bakgrund. Bild till artikel om vikten av att klassificera mindre projekt.

Inom kort väntas beslutet komma om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade under 2021. Beloppen för skattereduktionen bör kunna bli betydande för fastighetsbolag, i synnerhet om även mindre projekt och hyresgästanpassningar klassificeras.

Vi har tidigare skrivit om regeringens förslag om att införa en tillfällig skattereduktion på 3,9% för investeringar i inventarier anskaffade under 2021. Lagförslaget har nog inte gått många förbi, men en sammanfattning och kommentarer på detta finns att läsa här.

Vi vet att många fastighetsägare redan nu ser över investeringarna i sitt fastighetsbestånd under 2021. För att aktiveringen av projektavsluten ska få en optimerad effekt på ett fastighetsbolags resultat är det viktigt att en korrekt klassificering av om-, till- och nybyggnationer görs. Speciellt då det kan finnas möjlighet till en skattereduktion på anskaffningsvärdet för inventarier anskaffade under 2021. Vad gäller mindre byggnadsprojekt och hyresgästanpassningar vet vi utifrån erfarenhet att en stor andel av projektsumman kan allokeras till snabbt avskrivningsbara byggnadsinventarier.

Utifrån att ha analyserat och gjort korrekta klassificeringar av tusentals mindre projekt kan vi klart se att det lönar sig att aktivt arbeta med skattemässig klassificering även av mindre projekt. För att illustrera hur har vi utifrån statistisk data sammanställt ett typexempel på hur utfallet av ett antal mindre projekt totalt uppgående till 100 mkr skulle kunna fördela sig över de olika avdragsklasserna om de hanterades korrekt. I tabellen framgår att en betydande andel av det totala värdet kan klassificeras som byggnadsinventarier samt även vad detta skulle innebära i skattereduktion på anskaffningsvärdet på inventarierna under 2021.

klassificering mindre projekt

Tabellen visar att det finns goda incitament till att klassificera mindre byggnadsprojekt oavsett hur stor eller liten projektutgiften är. Ett ackumulerat anskaffningsvärde för alla mindre projekt kan få stor skattemässig effekt på både bolags- och koncernnivå. Då skattereduktionen endast omfattar inventarier som anskaffats under kalenderår 2021 blir det extra viktigt att säkerställa den skattemässiga anskaffningstidpunkten för dessa. Detta gäller särskilt för inventarier som anskaffas runt årsskiftet 2020/2021 och årsskiftet 2021/2022 samt för projekt som pågår under en längre period. Vad gäller mindre projekt kan det ofta vara enklare att fastställa anskaffningstidpunkt då dessa normalt sett pågår under en kortare tidsperiod.

Det kan även påpekas att om lagförslaget om en skattereduktion mot all förmodan inte skulle gå igenom så har man ändå skapat en optimerad skattemässig situation genom möjligheten till tidigareläggning av sina avdrag för investeringarna.

Effektiva processer är nyckeln

Tyvärr ser vi att många går miste om denna skattebesparing. Anledningen är många gånger att det upplevs tids- och resurskrävande att göra en korrekt uppdelning och att den tid som behöver läggas ner för varje enskilt mindre projekt inte anses värd det positiva skatteutfallet. För det krävs som synes effektiva processer för att uppnå en positiv ackumulerad skatteeffekt för ett bolags samtliga mindre projekt. Av den anledningen har vi sedan många år tillbaka utvecklat digitala verktyg som löser problemet med att tids- och resursbrist utgör ett hinder för att uppnå rätt skatt. En digital lösning innebär här en kapacitet att hantera ett obegränsat antal mindre projekt för optimerad klassificering på ett så tids- och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Denna optimerade metod minskar även resursbelastningen vid boksluts- och deklarationsarbete.

Som föregångare inom optimering av värdeminskningsavdrag hjälper vi idag många av Sveriges största fastighetsbolag med både avdragsoptimering vid förvärv, till-, om- och nybyggnadsprojekt samt med digitala lösningar skräddarsydda efter varje kunds specifika behov. Är ni intresserade av att veta mer om vad skattereduktionen kan innebära för er verksamhet, eller av vilka möjligheter som finns för digitalisering av era processer, tveka inte att kontakta oss.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor