Böljande vit byggnadsexteriör i modern arkitektur. Bild till artikel om dom kring återbetalning av avdragen moms.

EU-domstolen meddelade nyligen beslut i frågan om huruvida mervärdesskattedirektivet tillåter svenska regler om omedelbar återbetalning för avdragen moms när den frivilliga skattskyldigheten upphört innan någon skattepliktig uthyrning kommit till stånd.

I beslutet (C-248/20 Skellefteå Industrihus, 18 maj 2021) fastslås att det inte är förenligt med mervärdesskattedirektivet att tillämpa de svenska reglerna om att fastighetsägare är skyldiga att vid ett enda tillfälle återbetala all den moms som de tidigare gjort avdrag för, inklusive kostnadsränta, när avdragen gjorts under tiden de varit frivilligt skattskyldiga under ett uppförandeskede men där den frivilliga skattskyldigheten upphört innan någon skattepliktig uthyrning kommit till stånd. Beslutet var ett så kallat motiverat beslut, vilket är något som EU-domstolen kan meddela om de anser att svaret på frågan klart kan utläsas av rättspraxis eller inte lämnar något utrymme för rimligt tvivel.

Bakgrunden till frågan var att ett bolag begärt omprövning av ett tidigare meddelat beslut om återbetalning. Skatteverket nekade men både förvaltningsrätten och kammarrätten gick på bolagets linje. HFD begärde förhandsbesked från EU-domstolen och genom det beslut som EU-domstolen nu har meddelat fastställdes den uppfattning som de svenska domstolarna hade i frågan. Skatteverket har under den pågående processen fortsatt kräva återbetalning vid ett enda tillfälle när en frivillig skattskyldighet under ett uppförandeskede upphört innan någon skattepliktig uthyrning påbörjats, men denna tillämpning underkändes alltså av EU-domstolen.

Vår kommentar

Vi har sett ett antal fall där Skatteverket drivit sin ståndpunkt i den aktuella frågan. EU-domstolens besked innebär att bolag som tidigare blivit ålagda att omedelbart återbetala den moms de gjort avdrag för under tiden de varit frivilligt skattskyldiga under ett uppförandeskede nu kan ompröva Skatteverkets beslut.

Om ni äger något bolag där ni gjort avdrag för ingående moms efter beslut om frivillig skattskyldighet under ett uppförandeskede för projekt som inte blivit av, eller har andra frågor om hur EU-domstolens beslut påverkar era investeringar och projekt så är ni välkomna att kontakta oss.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor