Digitala lösningar – VAT Adjustment Tool och ADDER

Dags för modernisering? Vi har kompletta system för digitalisering och automatisering av era fastighetsinvesteringar.

VAT Adjustment Tool – automatisera momshanteringen i fastigheter

VAT Adjustment Tool är fastighetsbranschens ledande momsjämkningssystem, vilket smidigt och enkelt följer upp investeringar, såsom ny-, till- eller ombyggnationer, i fastigheter. Systemet hanterar också andra fastighetsrelaterade förändringar som medför en förändrad momssituation, exempelvis byte av hyresgäster. På ett korrekt sätt säkerställs att momsrelaterade rättigheter och skyldigheter tas hänsyn till i alla led, och att tydligt underlag tas fram.

VAT Adjustment Tool är upprättad som en modul och går på ett smidigt sätt att integrera med olika förvaltnings- och redovisningssystem, t.ex. FastNet. Vill du ha en välbeprövad och säker tjänst för din momshantering, och därtill en tjänst som vi utvecklar efter just dina behov – tveka inte att höra av dig!

ADDER – skatt, projekt och redovisning i samma system

ADDER är CauseyWestlings heltäckande webbtjänst med moduler för hantering av fastighetsrelaterade projekt i alla led, från projektledning till ekonomiskt avslut och skattemässig hantering. Vi kan både skatt, fastigheter och IT, och vi ser till att ni får ut fördelarna av att synkronisera er information och skapa det korrekta och tydliga underlag ni behöver.

  • Skatt: Gör ditt fastighetsbolag regelbundet mindre hyresgästanpassningar? ADDER kan, med hjälp av vår omfattande kostnadsdatabas, automatiskt dela upp kostnaderna och skattemässigt korrekt klassificera dessa.
  • Projekt: Genom ADDERs projektmodul kan ni överbrygga informationsgapet mellan projekt- och ekonomisidan, och automatisera och följa upp hela projektprocessen från ax till limpa.
  • Redovisning: Använder ni, eller planerar ni att gå över till, redovisning enligt K3? I ADDER kan du med ett knapptryck få fram underlag för korrekt komponentuppdelning.

Våra IT-system är under ständig utveckling, och vi skräddarsyr varje lösning utifrån det företag vi hjälper. Tveka därför inte att höra av er med hur just er situation och era önskemål ser ut!

Kontakta ansvarig för våra digitala lösningar:

Anna Peura
anna.peura@causeywestling.com
0723-27 56 65

Till ADDERs hemsida!