Digitala lösningar –
VAT Adjustment Tool, ADDER, TOM och ATA

Dags för modernisering? Vi har kompletta system för digitalisering och automatisering av era fastighetsinvesteringar. Våra IT-system är under ständig utveckling, och vi skräddarsyr varje lösning utifrån det företag vi hjälper.

VAT Adjustment Tool – automatisera momshanteringen i fastigheter

VAT Adjustment Tool är fastighetsbranschens ledande momsjämkningssystem, vilket smidigt och enkelt följer upp investeringar, såsom ny-, till- eller ombyggnationer, i fastigheter. Systemet hanterar också andra fastighetsrelaterade förändringar som medför en förändrad momssituation, exempelvis byte av hyresgäster. På ett korrekt sätt säkerställs att momsrelaterade rättigheter och skyldigheter tas hänsyn till i alla led, och att tydligt underlag tas fram.

VAT Adjustment Tool är upprättad som en modul och går på ett smidigt sätt att integrera med olika förvaltnings- och redovisningssystem, t.ex. FastNet. Vill du ha en välbeprövad och säker tjänst för din momshantering, och därtill en tjänst som vi utvecklar efter just dina behov – tveka inte att höra av dig!

ADDER – skatt, projekt och redovisning i samma system

ADDER är CauseyWestlings heltäckande webbtjänst med moduler för hantering av fastighetsrelaterade projekt i alla led, från projektledning till ekonomiskt avslut och skattemässig hantering. Vi kan både skatt, fastigheter och IT, och vi ser till att ni får ut fördelarna av att synkronisera er information och skapa det korrekta och tydliga underlag ni behöver.

  • Skatt: Gör ditt fastighetsbolag regelbundet mindre hyresgästanpassningar? ADDER kan, med hjälp av vår omfattande kostnadsdatabas, automatiskt dela upp kostnaderna och skattemässigt korrekt klassificera dessa.
  • Projekt: Genom ADDERs projektmodul kan ni överbrygga informationsgapet mellan projekt- och ekonomisidan, och automatisera och följa upp hela projektprocessen från ax till limpa.
  • Redovisning: Använder ni, eller planerar ni att gå över till, redovisning enligt K3? I ADDER kan du med ett knapptryck få fram underlag för korrekt komponentuppdelning.

TOM – beräkna ränteavdrag och optimera skattemässigt resultat

Sedan de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes har koncernbidragsplaneringen blivit oerhört mycket svårare, i varje fall om man vill uppnå det mest optimala resultatet. Detta beror på att koncernbidragen påverkar hur stora ränteavdrag ett bolag får göra. Ett mottaget koncernbidrag ökar avdragsutrymmet medan ett lämnat koncernbidrag minskar storleken på avdragsutrymmet för ränta. Till detta kommer också möjligheten att utjämna positiva räntenetton som kan påverka hur koncernbidragen bör läggas. Att göra detta arbete manuellt är komplext och tar kolossalt mycket tid.

Därför har vi alltsedan förslaget kom år 2017 utvecklat TOM (Tax Optimisation Model), ett digitalt verktyg för beräkning av ränteavdrag enligt de nya reglerna och för optimering av skattemässigt resultat.

TOM består av två delar där skatteberäkningen och ränteavdragsberäkningen upprättas i Excel medan optimeringen av koncernbidrag och räntenetton görs av flertalet algoritmer. Det förslag som algoritmerna returnerar till Excel följer en prioritetsordning som optimerar koncerners skattesituation. Med TOM är det möjligt att spåra varje beräkning på legal enhetsnivå. Det finns ingen egentlig begränsning för hur många bolag TOM kan hantera, utan det kan vara alltifrån ett bolag till hundratals.

Genom att ta hjälp av TOM underlättar ni koncernbidragsplaneringen i den mycket komplexa miljö som uppstått i och med de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna samtidigt som ni sparar tid för alla de manuella beräkningar som annars måste göras för att optimera resultatet.

ATA – beräkna skatteeffekter vid förvärv av fastigheter

Funderar du på skatteeffekterna vid köp av fastighetsbolag kontra direkt fastighetsförvärv? Är rabatten för latent skatt rimlig givet er investeringshorisont?

Med ATA – Acqusition Tax Analyser är det enkelt att räkna fram effekterna av att förvärva fastigheter på bolagsnivå eller genom direktförvärv. Verktyget tar hänsyn till stämpelskatt, inkomstskatt och rabatt för latent skatt. Beroende på skattemässigt värde och marknadsvärde i förhållande till investeringshorisonten och uppskattad andel inventarier som kan skrivas av under en kortare period kan direktförvärv vara att föredra i vissa situationer. Inför ett planerat förvärv kan ATA räkna ut detta och generera tydliga rapporter som kan användas som underlag vid förhandling av rabatt för latent skatt.

Tveka inte att höra av er om hur just er situation och era önskemål ser ut. Kontakta ansvarig för våra digitala lösningar:

Emma Rudenstam
emma.rudenstam@causeywestling.com
0709-26 74 48

Till ADDERs hemsida