Svårt att få ihop momsen?
Med våra digitala lösningar faller bitarna på plats.

En gemensam utmaning för fastighetsbranschens momshantering är att fånga upp de många förändringar och investeringar som sker i fastighetens alla lokaler – dels för att kunna lämna en korrekt deklaration, dels för att kunna lämna en komplett jämkningshandling vid överlåtelse av fastighet. Denna information behöver därtill sparas i 17 år i enlighet med rådande korrigerings- och omprövningstid.

I dagsläget hanterar många fastighetsbolag detta manuellt i Excel, vilket kostar onödigt mycket tid och pengar. Den manuella hanteringen innebär också risk för fel samt begränsningar i lagringen av historisk data. VAT Adjustment Tool är en webbaserad programvara framtagen för att hjälpa fastighetsbranschen att hantera jämkningen på ett korrekt och effektivt sätt.

 

  • Integrationslösningar mot befintliga system för hyresadministration och ekonomi, exempelvis Unit4 Property Management, Vitec Hyra, Fast2, Visma och Agresso.

  • Simuleringsfunktionen för att kunna förutse effekten av ett hyresgästbyte redan innan kontraktskrivning, vilket säkerställer att fastighetsägaren antingen återfår moms eller ges möjlighet att ta höjd för ökade kostnader redan i hyresförhandlingen.

  • Fullständig jämkningshandling vid fastighetsöverlåtelser samt årsrapport som underlag till deklarationen genereras direkt från systemet med ett enkelt knapptryck.

Moms inom fastighetsområdet innebär särskilt komplicerade regler och våra momskonsulter kan självklart, utöver våra digitala tjänster, bistå rådgivning i alla typer av momsfrågor ni som fastighetsägare stöter på. Allt från förvärv, till projekthantering, upplåtelser och drift, fakturering, strukturfrågor, samt eventuell processföring inom momsområdet. Läs mer

Vill du veta mer eller boka in en demonstration – tveka inte att kontakta oss!

emma.rudenstam@causeywestling.com
rasmus.robarth@causeywestling.com