Fastighetsskatt

Taxeringsvärdet för en fastighet beräknas utifrån schabloniserade modeller baserade på fastighetsägarens deklaration. Ett sådant förfarande ger sällan ett helt korrekt resultat i det enskilda fallet, och det är därför av stor vikt att fastighetsägaren känner till och deklarerar sina fastigheters förhållanden optimalt. Vi besitter unik förståelse för fastigheter, byggkostnader och lagstiftning och kan hjälpa er att få så korrekt fastighetsskatt som möjligt.

Deklarationer – allmän och särskild fastighetstaxering

Vid den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen (AFT och SFT) görs en allmän översyn av fastigheters förhållanden. Nästkommande år för allmän fastighetstaxering är 2019 då alla hyreshusenheter, industrienheter och specialenheter ska deklareras. Om er fastighet sedan den senaste taxeringen genomgått en förändring, exempelvis en ombyggnation, kan det innebära en kraftigt förändrad beskattning. Vi hjälper er med utredningar och framtagande av underlag till deklarationer, så att den allmänna fastighetstaxeringen leder till korrekt skatt och en enkel process.

Omprövningar – värdeår och säregna förhållanden

Taxeringsvärdet påverkas av ett antal olika faktorer, såsom fastighetens värdeår, byggrätter, hyror och andra säregna förhållanden. CauseyWestling har tagit fram effektiva metoder för att analysera dessa faktorer och ta fram underlag för att uppnå ett korrekt taxeringsvärde. Vi arbetar bland annat med omprövningar av beslutade värdeår efter en ombyggnation, justeringar på grund av avvikande byggrätt, samt beräkningar av jämförelsehyror eller andra förhållanden som gör att er fastighet har ett för högt taxeringsvärde.

Översyn och utbildning

Skatteverkets beslut om fastighetsskatt kan omprövas i fem år bakåt i tiden, och det finns därmed goda chanser både att få tillbaka felaktigt inbetald fastighetskatt och att reducera framtida skattekostnader. Vid en översyn av fastighetsägares hela bestånd hittar vi vanligtvis flera fastigheter med för höga taxeringsvärden. Vidare erbjuder vi generell rådgivning och skräddarsydda utbildningar, samt bistår givetvis vid eventuell processföring mot myndighet.

Låter det intressant?

Kontakta ansvarig för fastighetstaxeringsgruppen:

Björn Nilsson
bjorn.nilsson@causeywestling.com
0723-27 75 22

Kontakta oss