Mervärdesskatt

Mervärdesskatt i samband med fastighetsuthyrning är komplicerat och har många särregleringar. Med vår erfarenhet inom moms och byggkostnader kan vi hjälpa dig med momsfrågor i samband med uthyrning och projektinvesteringar, både för att uppfylla de åtaganden som ingår i verksamheten och för att optimera ur ett momsperspektiv.

Beräknande av fördelningsnyckel

I större projekt med blandad verksamhet krävs en uppdelning av investeringen mellan momsfri och momspliktig verksamhet för att beräkna hur stor del av investeringsmomsen som berättigar till avdrag. Det blir därmed mycket viktigt att tillse att de olika investeringarna beräknas och bedöms rätt. Vi bistår här med tjänster för beräkning av korrekta fördelningsnycklar.

Ändrad användning – jämkningshandlingar och kostnadsuppdelningar

Ändrad användning av lokaler innebär inte sällan skattemässiga konsekvenser. För att inte gå miste om avdragsmöjligheter är det centralt att förstå hur en investering delas upp, exempelvis beroende på om det avser underhåll, ny-, till- och ombyggnation eller verksamhetstillbehör, samt till vilken uthyrning åtgärderna är hänförbara. Om ni genomför flertalet eller löpande investeringar i era lokaler kan jämkningsunderlag därtill enkelt skapas och följas upp i våra digitala lösningar VAT adjustment och Adder

Dokumentation för avdragsrätt

Vi hjälper till med att upprätta eller granska handlingar för att säkerställa rätten till avdrag för ingående moms, samt tillvarata de möjligheter som finns i det aktuella fallet. Exempel kan vara ansökan om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede, momsregistrering och granskning av hyresavtal.

Vid momsyrkanden är det av största vikt att ha god dokumentation som bevisunderlag. Vår kunskap inom kostnadsuppdelning ger oss en unik möjlighet att ta fram detaljerade underlag förankrade i investeringens verkliga förhållanden. Vi bistår givetvis med upprättande av yrkanden och annan kommunikation med myndigheter, och har även lång erfarenhet av processföring i förvaltningsdomstol.

Låter det intressant?

Kontakta ansvariga i momsgruppen:

Johanna Winger
johanna.winger@causeywestling.com
0763-49 27 09

Rasmus Robarth
rasmus.robarth@causeywestling.com
0735-01 77 62