Redovisning

Det finns en stark koppling mellan redovisning och beskattning av företag. Det är därför av största vikt att förstå båda regelverken och redovisningskonsekvenserna av den skattemässiga hanteringen, och vice versa.

I ett fastighetsföretag är detaljerad kostnadsinformation från byggsidan av företaget värdefullt för redovisnings- och skattehanteringen.

Genom en detaljerad uppdelning eller beräkning och klassificering av byggkostnader får man fram hur mycket som ska aktiveras till olika avskrivningskomponenter i redovisningen. Beräkningarna ligger även till grund för den skattemässiga klassificeringen av byggnadsinventarier vilka behöver stämma med redovisningen för att bibehålla rätten till räkenskapsenliga avskrivningar.

Vi hjälper våra klienter att implementera interna processer för att koppla samman dessa områden vid investeringar i fastigheter. Tack vare vår unika kompetens inom byggkostnader och redovisning kan vi även bistå med att dela upp fastigheter och projektutgifter i olika avskrivningskomponenter utifrån redovisningsregler (K3, IAS 16 m.m.) samt se till att de skattemässiga avdragen stämmer med de redovisningsmässiga avskrivningarna.

Låter det intressant?

Kontakta ansvarig för redovisningsgruppen:

Carl Westling
carl.westling@causeywestling.com
0735-30 70 29