Värdeminskningsavdrag

Svenska skatteregler kring avdrag för investeringar i näringsfastigheter är mycket generösa, om man vet var man ska leta.

När CauseyWestling bildades var vi pionjärer inom professionell rådgivning kring optimering av skattemässig klassificering av byggnader för värdeminskningsavdrag. Med vår unika kompetens och långa erfarenhet inom både skatt och byggkostnader kan vi finna de värden andra inte kan. Våra underlag är mycket detaljerade och genomarbetade, vilket säkerställer en smidig process och få ifrågasättanden vid deklaration. Idag bistår vi de flesta stora fastighetsbolagen med vår välrenommerade specialrådgivning inom området.

Ny- och tillbyggnation

Många fastighetsägare och investerare känner osäkerhet inför klassificering av vad som skattemässigt utgör byggnad, byggnadsinventarier och markanläggningar vid ny- och tillbyggnationer. En rättmätig bedömning innebär ofta stora besparingar med anledning av snabbare avskrivning och tidigarelagda avdrag.

Ombyggnation och renovering

Vid större eller mindre renoverings- och ombyggnationsprojekt är de skattemässiga klassificeringarna mycket komplicerade. Det rör sig då om både dels klassificering mellan byggnad och byggnadsinventarier, dels uppdelning av vad som utgör omedelbara avdrag för reparation och underhåll eller det utvidgade reparationsbegreppet. Att göra korrekta bedömningar avseende dessa frågor får ofta stora skattemässiga konsekvenser, då en åtgärd som ingångsmässigt anses ha en avskrivningstid om 50 år kanske egentligen ska yrkas direktavdrag för.

Fastighetsförvärv

Vid förvärv av en fastighet ska den aktuella anskaffningsutgiften klassificeras och hanteras korrekt enligt skattemässiga regler för värdeminskningsavdrag. Också här är en djup förståelse för olika sorters byggnader och byggdelar av central vikt. Vår erfarenhet av otaliga projekt och byggnader gör att vi har omfattande kostnadsdatabaser genom vilka vi noggrant kan värdera och klassificera just din fastighets skattemässiga komponenter.

Har ditt fastighetsbolag många mindre projekt på gång? I så fall kan vår digitala lösning ADDER enkelt och snabbt bistå med skattemässig klassifiering och hantering av projekt i alla led.

Låter det intressant?

Kontakta ansvarig för gruppen som arbetar med värdeminskningsavdrag:

Johanna Eriksson 
johanna.eriksson@causeywestling.com
0739-33 47 65