Våra tjänster

Inkomstskatt
Funderar ni på hur förvärv och investeringar påverkar underlaget för inkomstskatt och vilka möjligheter som finns för att optimera skatteutfallet? Vänd er till oss! Vårt specialistteam inom inkomstskatt arbetar dagligdags med att lösa komplexa skattefrågor för fastighetsföretag.
Avdragsoptimering
Svenska skatteregler kring avdrag för näringsfastigheter är mycket generösa, men också svårnavigerade. Genom vår specialistkompetens inom både lagstiftning och byggkostnader lotsar vi er hela vägen fram till rätt skatt.
Moms
Reglerna kring mervärdesskatt och fastigheter är komplicerade och har många särregleringar - men det lönar sig att säkerställa en korrekt hantering. Vår momsgrupp har ingående specialistkunskap om alla de momsfrågor ert projekt eller fastighetsbestånd kan ställas inför. Genom att från början titta på rätt frågor lägger vi en hållbar grund som sparar er både tid och pengar.
Fastighetstaxering
Taxeringsvärdet för en fastighet beräknas utifrån schabloniserade modeller, vilket ofta leder till att fastighetsägare betalar för hög skatt. Vårt team inom fastighetsskatt är experter på fastigheter, byggkostnader och lagstiftning och hjälper er fram till rätt taxeringsvärden.
Digitala lösningar
Vårt team av både back- och frontendutvecklare hjälper våra konsulter att skapa ännu bättre rådgivning till våra kunder genom automatiserade produkter för hantering av jämkning, koncernbidragsplanering eller klassificering. Våra IT-system är under ständig utveckling, och vi skräddarsyr varje lösning utifrån det företag vi hjälper.
Redovisning
Det finns en stark koppling mellan redovisning och beskattning av företag. Det är därför av största vikt att ha koll på redovisningskonsekvenserna av den skattemässiga hanteringen, och vice versa. Vi hjälper er med beräkning och rådgivning kring hantering av skillnader mellan redovisning och beskattning inom en mängd områden...
ARTIKEL
Lag om tillfällig skattereduktion
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
FLER KONTAKTUPPGIFTER
Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor