#2 Fastighetsfinansiering i en ny skattemiljö. Om transaktioner och trender på marknaden. Gäster: Arvid Lindkvist och Martin Malhotra.