Kundkännedom – åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvättslagen (Lag 2017:630)

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism har regler införts i nästan hela världen. Den svenska lagen grundar sig på EU:s femte penningtvättsdirektiv och innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn såsom revisorer, advokater, fastighetsmäklare med flera.

Varför behöver vi ställa frågor till dig?

Penningtvättslagen (Sverige: Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) ställer nya och högre krav på oss som skattebyrå verksamma inom finanssektorn. Till stor del går lagen ut på att vi måste ha en god kännedom om er som kund och era transaktioner. Vi behöver därför ställa frågor till både våra befintliga och blivande kunder. Vi behandlar alltid all information i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi är skyldiga att ställa dessa frågor

Vi som verksamma inom finanssektorn är enligt lag skyldiga att vidta åtgärder för kundkännedom och göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Blivande kund hos CauseyWestling

Vi som skattebyrå verksamma inom finanssektorn är skyldiga att kontrollera identitet på våra blivande kunder. Vi kan eventuellt behöva kompletterande information och ställa ytterligare frågor för att uppfylla kraven på kundkännedom och riskbedömning.

Befintlig kund hos CauseyWestling

Även befintliga kunder kan komma att behöva styrka sina identiteter och lämna kompletterande uppgifter.

Korrekt information erfordras

Om ni som är kunder eller önskar bli kunder inte kan styrka er identitet eller inte inkommer med svar på frågor som CauseyWestling ställer får vi som skattebyrå inte förmedla våra tjänster till er.

Du som representerar ett företag

Om du representerar ett företag behöver vi uppgifter om verklig huvudman (den eller de som äger mer än 25 procent av företaget samt eventuell person som har ett bestämmande inflytande), och dokumentation som styrker din behörighet att företräda detta företag. Vi kan också behöva ställa kompletterande frågor om verklig huvudman för att uppfylla kraven på kundkännedom och riskbedömning. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet och dess omsättning.

Personer i politiskt utsatt ställning

Kraven på kundkännedom och riskbedömning innebär bland annat att vi måste känna till om någon i bolaget är en ”PEP” (Politically Exposed Person), det vill säga om någon har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Vi måste också veta vilka av våra kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en ”PEP”.

Misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism

Om CauseyWestling misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism måste det rapporteras till Finanspolisen, som är en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

ALLT OM SKATT
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
TILL KONTAKTUPPGIFTER