Inkomstskatt

Webinar: Inkomstdeklaration RÅ 2022
För alla bolag med kalenderår som räkenskapsår är det snart dags att upprätta inkomstdeklarationerna för 2022. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast 1 augusti 2023. För att hjälpa er på vägen bjuder vi in till ett webinar med fokus på möjligheter och risker att tänka på vid upprättandet av deklarationen för 2022.
Förvärv och investeringar påverkar underlaget för inkomstskatt och det kan vara svårt att överblicka vilka möjligheter som finns för att optimera skatteutfallet. Oavsett vilka komplexa skattefrågor ni ställs inför har vårt specialistteam inom inkomstskatt lösningarna för er.

Koncernbidragsplanering - optimalt resultat med TOM

Sedan ränteavdragsreglerna infördes har det blivit mycket mer komplext och tidsödande att beräkna sin koncernbidragsplanering. Vårt egenutvecklade verktyg TOM tar inte bara hand om koncernbidragsplaneringen i er koncern, utan kan även användas för att beräkna effekten av olika åtgärder för att reducera underlaget för inkomstskatt. Med vår kompetens inom klassificering av fastigheter kan vi skräddarsy en skattehantering som passar just er koncern. Har ni behov av ökade avskrivningar eller funderar ni på effekten av URB kontra primäravdrag? – TOM räknar ut vad som är bäst för er.

Fastighetsutveckling – möjligheter och fallgropar

Det är inte alltid lätt att överblicka alla skattekonsekvenser vid ett stort utvecklingsprojekt. Kanske ska ni riva gamla industribyggnader för att bygga bostäder? Vilka blir skatteeffekterna av att först riva och sedan stycka av? Är det lämpligare med fastighetsreglering än överlåtelse? Även om det sällan är skatten som styr i vilken ordning olika steg i projektet fortlöper kan det finnas stora vinster i att genomlysa skatteeffekterna redan på ett tidigt stadium. Vi diskuterar, analyserar och skräddarsyr strukturrapporter i ett skatteperspektiv som hjälper er på vägen. Givetvis beaktar vi inkomstskatt, såväl som stämpelskatt, moms och fastighetsskatt i våra analyser.

Deklaration – Vikten av korrekt rapportering

Deklarationsdags och huvudbry? Vi vet att det är både tidsödande och svårt att fylla i inkomstdeklarationerna för fastighetsbolag. Dels uppstår ofta komplexa skattemässiga frågor inför och under deklarationsperioden, dels är det också förenat med stora risker och höga straffbelopp om deklarationerna fylls i fel. Vill ni ha hjälp med att upprätta deklarationerna, eller bara få hjälp med att kontrollera att de fyllts i korrekt? Vi kan också hjälpa er att ta fram alla relevanta bilagor, t.ex. BRB-bilagor och N9-blanketter. Vi skräddarsyr vår deklarationsrådgivning så att det passar era behov.

Transaktioner – Ser ni möjligheterna?

Identifiering av skatterisker och hantering i SPA är A och O i en transaktion, men det är inte alla som också fångar upp de möjligheter som ofta följer med förvärv av fastigheter och fastighetsbolag. Med fokus både på risker och möjligheter tar vi fram en analys som inte bara kan användas i sedvanliga transaktionssammanhang, utan även efter ett förvärv för att t.ex. återfå retroaktivt betald inkomstskatt, fastighetsskatt eller moms. Har det gjorts investeringar, utrangeringar och bolagsombildningar är det ofta värdefullt att utreda och sammanställa värdena inför en transaktionsprocess. Vi hjälper er se till så att inga skattemöjligheter faller mellan stolarna mellan förvärv och förvaltning. Har ni redan anlitat en skatterådgivare för transaktionen? Vi erbjuder oss att kostnadsfritt gå igenom befintliga datarum för att identifiera framtida möjligheter. Vi kallar denna rådgivningstjänst för Green Flag.

Löpande skattefrågor – En rådgivare att lita på

Frågor från Skatteverket, omprövningar, processer, ansökningar om förhandsbesked och mycket mer. Frågorna kan vara många och varierande. Efter snart 20 år i fastighetsbranschen har vi samlat på oss djuplodande kunskap om och förståelse för de skattefrågor fastighetsbolag kan ställas inför. Vi erbjuder ett flexibelt och skräddarsytt arbetssätt för att ni ska känna er trygga att få den skatterådgivning som de komplexa frågorna kräver och som passar just er.

Frågor om inkomstskatt?

Kontakta oss
ARTIKEL
Nytt ställningstagande om räntedefinitionen
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
FLER KONTAKTUPPGIFTER
Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor