Om oss

Om skattebyrån CauseyWestling

CauseyWestling grundades år 2004 av Paul Causey och Carl Westling. I dag består vår skattebyrå av närmare fyrtio specialiserade medarbetare, som varje dag hjälper företag att betala rätt skatt. Genom en bred kompetensmix med bland annat jurister, byggnadsingenjörer och ekonomer analyseras era skattefrågor ur alla relevanta perspektiv. Vi säkerställer att gällande lagstiftning följs och synar varje liten detalj i sömmarna för att inte missa några möjligheter eller risker i er skattehantering.

Genom att anlita en specialiserad skattebyrå slipper ni själva att navigera i den snåriga och föränderliga skattelagstiftningen – och kan i stället effektivt ägna er åt kärnverksamheten. Oavsett om ni har frågor om inkomstskatt, moms eller fastighetsskatt kan ni känna er trygga med att få den initierade skatterådgivning som de komplexa frågorna kräver.

Framför allt är vi en skattebyrå som aldrig lämnar er ensamma med de råd vi levererar. Vi är en engagerad och lojal partner som finns till hands för våra klienter – från första möte till råd, praktiskt utförande och uppföljning. Det innebär att vi alltid ger mer än förväntat, utan att någonsin tumma på vår verifierat höga kvalitet.

En skattebyrå med fokus på hållbara råd


Hållbarhet är det fundament som vår skattebyrå vilar på. Så vad menar vi när vi talar om hållbar skatterådgivning? En viktig del är att vår rådgivning är oberoende, vilket innebär att vi kan ta oss an klienter oavsett vilken revisionsbyrå de anlitar. Vi koncentrerar oss på att arbeta med skatt och vinnlägger oss om att göra det bäst av alla.

Andra skattebyråer kan ge råd, men vi ser även till att räkna.
Och det noggrant. Det är nämligen där möjligheterna till rätt skatt gömmer sig. Därför är alltifrån våra analysmetoder till råd och underlag väl underbyggda och fokuserade på såväl helheten som detaljerna. Självklart arbetar vi alltid i enlighet med gällande lagstiftning och agerar direkt på förändringar i regelverket.

Sist men inte minst är vi övertygade om vikten av en prestigelös och omtänksam arbetsmiljö för att skapa välmående och engagerade medarbetare. Resultatet är högkvalitativ skatterådgivning som håller på både kort och lång sikt. Det är vad vi kallar en verkligt hållbar skattebyrå.

Sveriges främsta skattebyrå inom fastighetssektorn


Söker ni en skattebyrå med spjutspetskompetens inom skatt och fastigheter har ni kommit rätt. Vi har lång och gedigen erfarenhet av skatterådgivning inom fastighetssektorn. Bland våra klienter finns majoriteten av Sveriges största fastighetsbolag, men även fastighetsägande industribolag, mindre fastighetsinvesterare, försäkrings- och livbolag samt kommuner och fastighetsfonder.

Vi erbjuder alltid en helhetslösning anpassad efter de specifika omständigheterna i förvaltning, inför förvärv eller på projektstadiet.
Detta innebär att i detalj gå igenom fastighetsinvesteringar för att identifiera lagenliga möjligheter till snabbare avskrivningstider, optimerade förvärvsstrukturer och koncernbidragsplanering, ökade momsavdrag och sänkt fastighetsskatt.

Smart skattebyrå i framkant


Många skattebyråer är traditionstyngda och konventionella, men gamla hjulspår leder inte alltid till rätt skatt. För att inte missa några möjligheter eller risker gör vår skattebyrå saker annorlunda. Och det har vi gjort sedan starten.

Vår skattebyrå grundades med insikten att i princip samtliga fastighetsbolag i Sverige gick miste om möjligheten att förbättra kassaflöden och reducera skattekostnader med hjälp av optimering av värdeminskningsavdrag. Få hade satt sig in i regelverket och vi blev snabbt Sveriges ledande experter på området. Förutsättningen var att blanda expertis inom olika kunskapsfält, eftersom vi visste att det krävdes mer än endast juridisk kunskap för att ge bästa möjliga råd.

Digitala verktyg för innovativ skatteexpertis


Med tiden följde andra efter, men vi stannade inte där. Vi blev också pionjärer genom att leda skattebyråerna in i den digitala tidsåldern. Tanken föddes genom att vi i arbetet med våra klienter ofta såg hur manuella informationsflöden kring investeringar ledde till tungrodd administration och borttappad kostnadsinformation.
Resultatet var alltför ofta att bolag gick miste om stora besparingar och/eller att det förelåg en betydande risk att inte uppfylla lagstadgade krav.

Så ser det fortfarande ut i dag på många håll. Därför har vår skattebyrå sedan flera år tillbaka ett dedikerat team systemutvecklare och matematiker som kontinuerligt utvecklar digitala verktyg för en effektiviserad skattehantering. Målet är att minska bolagens administrativa börda, öka avkastningen på deras investeringar och säkerställa att lagen följs.

Med utveckling och nytänkande som drivkraft verkar vi för rätt skatt - igår, idag och i morgon.

JOBBA HOS OSS
Vill du bidra till vår unika kompetensmix?
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
TILL KONTAKTUPPGIFTER