1.-A_standard_IMG

Dom från Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 2540-12 och 2541-12 publicerad 2013-02-21.

I domen nekar Kammarrätten bolagets yrkande avseende avdragsrätt för renoveringskostnader. Domstolen anser att bolaget inte bevisat att det fanns ett renoveringsbehov och att arbetena verkar vara av mer generell Det krävs ett direkt och omedelbart samband med den tidigare momsade uthyrningen för att det ska föreligga avdragsrätt för renoveringskostnader.

Kammarrätten anser även att bolaget inte närmare redogjort för vad det är för momspliktig verksamhet som tidigare bedrivits i lokalerna, samt att det direkta och omedelbara sambandet inte bevisats.

Vår kommentar

Domen förändrar inte vår syn på möjligheterna till att begära avdrag för moms hänförlig till återställningskostnader. I likhet med andra kammarrättsdomar, där avdrag har medgivits, konstaterar ett direkt och omedelbart samband med förslitningen under den tidigare momsade uthyrningen. Domen visar vikten av god dokumentation som stöder yrkandet. Ett bra stöd kan exempelvis vara fotografering, där renoveringsbehovet och tidigare installationer framkommer.