Ett kluster av gröna växter illustrerar hur skattefrågor i byggprojekt leder till växande marginaler

För att kartlägga och hantera de skattefrågor vid byggprojekt eller fastighetsinvesteringar är det av största vikt att på ett tidigt stadium involvera skatterådgivare i bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt.

Under Business Arena Stockholm deltog vår medarbetare Carl Westling i ett seminarium om vikten att samarbete mellan olika konsulter i ett tidigt skede vid byggprojekt. På seminariet presenterades en metod där arkitekter (Tengbom), kostnadskonsulter (Arris) och skatterådgivare samarbetar genom hela projektet för att reducera kostnader och öka värdet av byggprojektet.

Från en skattemässig synvinkel är det viktigt att alla händelser i projektet som påverkat skatten kartläggs i ett tidigt projektskede och att det kontinuerligt följs upp under projektets gång. Det kan röra sig om att få till rätt fastighets- och bolagsstruktur för framtida förvaltning eller avyttring (inkomstskatt och stämpelskatt). Det kan även handla om hur val av hyresgäster och verksamhet i byggnaden påverkar avdragsrätten för moms och inkomstskatt men även fastighetskatt. Även själva utformningen av byggnaden kan påverka avdragsrätten för moms, t.ex. vid beräkning av avdragsrätt i byggnader som innehåller både momspliktiga och icke momspliktiga verksamheter.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa till med skattefrågor i byggprojekt och fastighetsutvecklingsprojekt.